Prestatieverklaringen (DOP's)

De Europese Bouwproducten Verordening (EU) Nr. 305/2011/CE (CPR) is sinds 1 juli 2013 van kracht.
Voor bouwproducten die onder een Europees geharmoniseerde norm vallen, is het aanbrengen van CE-markering verplicht. Granulaten moeten voldoen aan de geharmoniseerde normen die van toepassing zijn (bvb EN 12620, 13043, 13242, 13139…). Om een CE-markering op zijn product te mogen aanbrengen is de fabrikant verplicht een prestatieverklaring op te stellen. In deze prestatieverklaring worden de toepassingsmogelijkheden en de bijbehorende prestaties van het bouwproduct, in dit geval granulaten, vastgelegd.

 

Prestatieverklaringen voor de vestigingen

 

Prestatieverklaringen voor Kieswerk Maas-Roeloffs

 

Prestatieverklaringen voor Deest