Een beter milieu opbouwen

Het Duurzaamheidsverslag 2020-2021 van Heidelberg Materials Benelux (vroeger bekend als HeidelbergCement Benelux) geeft een overzicht van wat de dochterondernemingen van de Groep in België en Nederland doen om de wereld van morgen op een duurzame manier vorm te geven. De natuur beschermen, met de buurtbewoners van de productiesites samenleven, de rijke biodiversiteit van de steengroeven ontwikkelen en de maatschappij ondersteunen zijn slechts enkele van de gebieden waarop Heidelberg Materials Benelux tal van acties onderneemt om een beter milieu op te bouwen.

De productie van cement, aggregaten en beton is afhankelijk van de natuurlijke grondstoffen die in de ondergrond aanwezig zijn. De bedrijven van Heidelberg Materials Benelux zijn zich terdege bewust van wat ze uit de aarde halen. Als één van de wereldleiders in de bouwsector willen ze hun activiteiten op een verantwoorde manier compenseren.

Daarnaast heeft de groep waartoe Heidelberg Materials Benelux behoort de nodige ambitie en de innovatiekracht om een actieve voortrekkersrol te spelen op het gebied van klimaatverandering. Tegen 2025 wil Heidelberg Materials haar CO2-uitstoot met 30% verminderen ten opzichte van 1990. Oorspronkelijk was het de ambitie van de Groep om dit resultaat tegen 2030 te behalen. De Groep bereikte echter al in 2019 een vermindering van haar CO2-uitstoot met 22%, waardoor zij deze doelstelling vervroegd heeft naar 2025 én er nieuwe normen binnen de cementindustrie zijn ingevoerd. En tegen 2050 wil Heidelberg Materials zelfs CO2-neutraal beton aanbieden. Heidelberg Materials Benelux dragen actief bij aan de verwezenlijking van deze ambitieuze doelstelling.

Zin om meer weten? Bekijk het Duurzaamheidsverslag 2020-2021 van Heidelberg Materials Benelux.

 

Ressources à télécharger