Aanvullende informatie over rechtszaak Toepassing Spaaruren Model

Aanvullende informatie over rechtszaak Toepassing Spaaruren Model

Met vragen kunt u terecht bij de volgende contactpersonen:
Arian Verhagen: arian.verhagen@heidelbergmaterials.com
John Pustjens: john.pustjens@heidelbergmaterials.com


Aanvulling op eerdere aankondiging in opdracht van de rechtbank Oost-Brabant:

Collectieve actie van FNV tegen Heidelberg Materials Nederland Beton (voorheen: Mebin) inzake de toepassing van het spaarurenmodel uit de cao.

Onlangs is op deze plek een aankondiging gedaan met een toelichting op de `collectieve actie' van FNV tegen Heidelberg Materials Nederland Beton (voorheen: Mebin), over de toepassing van het spaarurenmodel uit de cao.

In die aankondiging is aan u uitgelegd dat als u behoort tot de groep van personen voor wie FNV in deze procedure opkomt, maar u niet wilt dat uw belangen in deze procedure door FNV worden behartigd, u dit tot uiterlijk 24 juli 2024 kenbaar kunt maken aan de rechtbank Oost-Brabant. U kiest dan voor een zogenaamde `opt-out' en bent dan niet aan de uitspraak in deze zaak gebonden, maar u kunt er ook geen rechten aan ontlenen.

Bij vergissing heeft de griffie van de rechtbank Oost-Brabant op 28 en 29 mei 2024 enkele in het kader van deze procedure ontvangen brieven retour afzender gestuurd, met de mededeling dat de brief niet in behandeling wordt genomen. Dat had niet moeten gebeuren.

Bent u een van de personen die een opt-out verklaring aan de rechtbank hebben verstuurd en deze retour hebben ontvangen met een formulier waaruit blijkt dat het stuk niet in behandeling is genomen, dan moet de rechtbank u helaas vragen deze verklaring nogmaals aan de rechtbank te versturen (met eventueel bijvoeging van het retourformulier van de rechtbank mocht u die nog hebben). De verklaring, met de tekst "Ik wil niet dat in de collectieve actie van FNV (zaak/rolnummer C/01/383374/HA ZA 22-366) mijn belangen worden behartigd en wens mij daarvan te bevrijden. " en voorzien van uw naam, adres en handtekening, kunt u tot 24 juli 2024 sturen naar: Rechtbank Oost-Brabant, Team Civiel, afdeling handelszaken, postbus 90155 MH te 's-Hertogenbosch. Excuses voor de van u gevraagde extra handeling.

Heeft u geen opt-out verklaring verstuurd, of heeft u dat wel gedaan maar niet een formulier terugontvangen van de rechtbank waarop staat dat uw stuk niet in behandeling wordt genomen, dan hoeft u naar aanleiding van dit bericht geen actie te ondernemen.