Duurzaamheid

Duurzaamheid is een integraal onderdeel van Heidelberg Materials en zal centraal staan in onze toekomstige strategie. Uiterlijk in 2050 willen wij koolstofneutraal zijn voor onze gehele productportefeuille en een netto nuluitstoot bereiken. Aan de kant van de klinker- en cementproductie rekenen wij op verschillende hefbomen die voor verandering kunnen zorgen. Ze zijn als volgt gerangschikt:

• Productoptimalisatie

• Procesoptimalisatie

• Koolstofafvang, -opslag en -gebruik (CCUS)

Vermindering van de emissies van de cementproductie heeft een direct effect op de emissies van beton. Om verder te gaan zal dit worden gecombineerd met circulariteitsacties zoals betonrecycling (bv. hergebruik van retourbeton en vermindering van het gebruik van nieuwe aggregaten).