Duurzaamheidsverbintenissen

De wereld heeft behoefte aan slimme, duurzame en veerkrachtige infrastructuur, gebouwen en openbare ruimten. Uitdagingen zoals klimaatverandering en beperkte hulpbronnen betekenen dat de productie en het gebruik van zware bouwmaterialen moet evolueren. Bij Heidelberg Materials transformeren we onze activiteiten om deze uitdagingen aan te gaan en stellen we duurzaamheid centraal in wat we doen.


De Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties geven vorm aan onze duurzaamheidsstrategie en toezeggingen. Onze 2030 Duurzaamheidsverbintenissen ondersteunen onze visie om een duurzamere toekomst op te bouwen die zero emissie, veilig en inclusief, positief voor de Natuur, maar ook circulair en veerkrachtig is.

 

Verbintenis #1

Zero emissie

Lees meer

Wij bevorderen het koolstofvrij maken van onze sector en leveren koolstofarme producten.

CO2-uitstoot:

• Onze CO2-uitstoot verminderen van type 1 tot 400 kg per ton cement.

• Onze totale CO2-voetafdruk verminderen tot het SBTi-traject van 1,5°C.

• 10 miljoen ton cumulatieve CO2 afvangen via onze koolstofafvangprojecten (CCUS).

Andere emissies :

• De uitstoot van zwavel en stikstofoxiden (SOx en NOx) met 40% verminderen ten opzichte van 2008.

Duurzame inkomsten:

• 50% van onze inkomsten halen uit duurzame producten, hetzij koolstofarm, hetzij circulair.

Verbintenis #2

Veilig en inclusief

Lees meer

Wij stellen de gezondheid en het welzijn van onze werknemers, gemeenschappen en leveranciers centraal. 

Diversiteit, gelijkheid en inclusie:

• Ervoor zorgen dat 25% van de leidinggevende functies door vrouwen wordt bekleed.

Gezondheid en veiligheid op het werk:

• Bereiken van nul dodelijke ongevallen en vermindering van de frequentie van verwondingen op de werkplek met 50% vanaf 2020.

Betrokkenheid bij de gemeenschap:

• 100% van onze vestigingen hebben plannen voor maatschappelijke betrokkenheid.

• Alle werknemers krijgen één betaalde vrije dag per jaar voor vrijwilligerswerk in de gemeenschap.

Duurzame leveranciers:

• 80% van de uitgaven aan belangrijke leveranciers wordt bevestigd met een groene ESG-rating.

Verbintenis #3

Positief voor de Natuur

Lees meer

Wij dragen bij tot een natuurvriendelijke wereld via ons geavanceerde biodiversiteitsprogramma en duurzaam waterbeheer.

Biodiversiteit:

• 100% van onze operationele groeves dragen bij aan de wereldwijde doelstelling van een positieve toekomst voor de natuur.

Water:

• 100% van de locaties in waterrisicogebieden implementeren waterbeheerplannen en waterrecyclingsystemen.

Verbintenis #4

Circulair en veerkrachtig

Lees meer

Wij bevorderen circulariteit om materialen en natuurlijke hulpbronnen te verminderen en te hergebruiken. 

Circulariteit:

• Circulaire alternatieven aanbieden voor 50% van onze betonproducten, waarbij we streven naar volledige dekking.

Duurzaam:

• 50% van onze omzet halen uit duurzame, koolstofarme of circulaire producten.