Afvang en opslag van koolstof

Koolstofafvang is het proces waarbij COuit belangrijke emissiebronnen wordt verwijderd. Het doel is de uitstoot van COin de atmosfeer te beperken door het op te vangen en vervolgens veilig op te slaan. Het hele proces van afvangen, transporteren en opslaan van COwordt koolstofafvang en -opslag genoemd (CCS). CO2-uitstoot verminderen naar nog steeds genoeg cement produceren om aan de vraag te voldoen is een wereldwijde uitdaging. De Heidelberg Materials Group investeert in baanbrekende technologieën om CO2 op te vangen, en te vermijden dat het in de atmosfeer terechtkomt.

Verschillende mogelijkheden voor koolstofafvang

De productie van klinker, het hoofdbestanddeel van cement, is verantwoordelijk voor meer dan 70% van de totale CO2-uitstoot van een cementfabriek. De meeste CO2-emissies ontstaan tijdens het bakproces. Drie innovatieve koolstofafvangtechnologieën worden reeds toegepast in verschillende cementfabrieken van de Heidelberg Materials Group over de hele wereld. De eerste richt zich op koolstofafvang aan het einde van het bakproces, de tweede maakt gebruik van oxyfuel en de derde is gebaseerd op directe afscheiding. Bekijk onze video voor meer informatie.

Baanbrekende technologieën om koolstof af te vangen

Technologieën om koolstof af te vangen

Onze CO2-afvangprojecten

LEILAC
Lixhe

LEILAC (Low Emissions Intensity Lime And Cement) is een reeks onderzoeks- en innovatieprojecten op het gebied van CO2-afvang. Met de steun van de Europese Unie zal LEILAC de Europese cement- en kalkindustrie in staat stellen hun CO2-uitstoot aanzienlijk te verminderen. De cementfabriek van Lixhe testte met succes de technologie voor directe afscheiding.

ANTHEMIS
Antoing

ANTHEMIS (Antoing Heidelberg Emissions Integrated Solutions) is een grootschalig CO2-afvangproject van de cementfabriek van Antoing. De fabriek in Antoing, die meer dan 100 km van de kust ligt, zou de eerste cementfabriek op het Europese vasteland zijn die CO2-vrij cement levert in West-Europa. Het ANTHEMIS-project maakt gebruik van oxyfueltechnologie.