Aggregaten

Aggregaten worden ingedeeld volgens hun deeltjesgrootte en consistentie. Zij kunnen worden onderverdeeld in twee categorieën: natuursteenaggregaten (zand en grind) en gebroken aggregaten (steenslag). Aggregaten zijn over het algemeen verkrijgbaar als homogeen bulkproduct. De productkenmerken zijn gestandaardiseerd om de nodige niveaus van betrouwbaarheid en verwerkbaarheid te garanderen.

Aggregaten worden in vele industrieën voor uiteenlopende doeleinden gebruikt. Zij zijn een hoofdbestanddeel bij de productie van beton en asfalt, maar dienen ook als filter- en vulmateriaal of als basismateriaal voor de aanleg van wegen en spoorwegen.

Wij zijn in België en Nederland aanwezig via Sagrex

Onze Producten en Diensten
Cement
Aggregaten
Beton

Onze entiteiten in België en Nederland