Biodiversiteit

Ontginningsgebieden en biodiversiteit kunnen perfect samengaan

Dikwijls worden groeves beschouwd als steriele, levenloze gebieden. In werkelijkheid biedt een groeve in werking een leefomgeving die nauw aansluit bij zeldzame of verdwenen natuurlijke habitats.

De studies die de laatste twintig jaren door verschillende specialisten terzake uitgevoerd zijn, hebben aangetoond dat een groeve een cruciale rol kan spelen in de bescherming van soorten en habitats. Het is een feit dat ze dikwijls een groot aantal met uitsterven bedreigde dier- en plantensoorten herbergen. De waarnemingsfrequentie in groeves ligt vaak op hetzelfde en zelfs een hoger niveau dan in de omringende habitats. Heidelberg Materials wenst vooral deze rijkdom te beschermen en te ontwikkelen.

De Heidelberg Materials Group, waarvan Heidelberg Materials Benelux deel uitmaakt, is de eerste groep in de bouwmaterialensector die een interne richtlijn heeft uitgevaardigd ter bevordering van de biodiversiteit in haar productiesites.

Natuurlijke rijkdommen vormen de kern van de activiteiten van Heidelberg Materials. Duurzame ontwikkeling en behoud van het leefmilieu staan bijgevolg op een uiterst belangrijke plaats in het beleid.

Quarry Life Award

Heidelberg Materials heeft een internationale wedstrijd gelanceerd om, op basis van projecten van studenten in de biologie en ngo’s, de biodiversiteit in haar groeves te bevorderen. De Quarry Life Award wordt elke twee jaar gehouden en richt zich tot onderzoekers, studenten biologie en ieder ander met een speciale interesse in de biodiversiteit. Deze wedstrijd biedt een unieke mogelijkheid om echte ecologische en educatieve meerwaarde te geven aan een ontginningsgebied.

Wilt u meer weten? Surf naar www.quarrylifeaward.be.