FAQ

Hieronder vindt u een overzicht van enkele vaak gestelde vragen:

Wat is de capaciteit, de grootte en het gewicht van een mixerwagen?

Onze vloot bestaat uit volgende types vrachtwagens:

Type Capaciteit Lengte Breedte Hoogte Gewicht (volle vracht)
Type 1 6 m³ 8,50 m 2,50 m 3,90 m 26 T
Type 2 7,5 m³ 9,50 m 2,50 m 3,90 m 32 T
Type 3 10 m³ 12,00 m 2,50 m 3,90 m 39 T
Type 4 11 m³ 13,50 m 2,50 m 4,00 m 44 T
Tot hoever kan een mixerwagen lossen?

Onze mixerwagens zijn voorzien van een losbuis die maximaal 6 m afstand overbrugt (te meten vanaf de achterzijde van de mixerwagen). Aan het uiteinde steunt deze losbuis op de grond. 

Er kan dus niet mee in de hoogte gelost worden. Bij lossen met de buis, dient u er rekening mee te houden dat de vloeibaarheid van het beton moet aangepast worden, nl. vloeibaarheid S4 of S5. 

Indien u het beton in de hoogte wil plaatsen of indien de afstand de beschreven 6 m overschrijdt, moet dit gebeuren met behulp van een kraan met bak (te voorzien door de aannemer) of een betonpomp (kan bij ons besteld worden).

Waarmee moet ik rekening houden bij het bestellen van een betonpomp?

Het bestellen van een betonpomp dient bij voorkeur 48 uur op voorhand te gebeuren.  Op de werf heeft u tweemaal zoveel staanplaats nodig: voor de betonpomp (minimum 8 m op 5 m, afhankelijk van het type betonpomp - zie opstellingsschema betonpompen) en voor de mixerwagen. Deze afmetingen zijn afhankelijk van het type mixerwagen (zie hierboven).  Op de werf moet er tevens een plaats voorzien worden voor het reinigen van de betonpomp na het pompen.  Om de leidingen van de betonpomp gebruiksklaar te maken, moet een kleine mengeling van cement en water gebruikt worden. U voorziet hiertoe een zak cement. Afhankelijk van de hoogte en afstand over dewelke het beton moet verpompt worden, zijn verschillende soorten betonpompen beschikbaar.  Voor details over de afmetingen en mogelijkheden van de betonpompen, kan u zich wenden tot uw plaatselijke plant manager of verkoopagent (contact).

Hoe lang op voorhand moet ik mijn beton bij Heidelberg Materials bestellen?

Bij voorkeur 24 uur op voorhand voor de gewone betontypes. Voor de speciale betonsoorten moet extra besteltijd in acht genomen worden teneinde de nodige voorzieningen te kunnen treffen. Deze vindt u terug in de technische fiches van deze website.

Hoe wijzig of annuleer ik mijn bestelling?

Indien u uw bestelling wenst te wijzigen of annuleren, vragen wij steeds zo snel mogelijk telefonisch contact op te nemen met de centrale bij dewelke uw bestelling geplaatst werd.

Hoe moet ik betalen? Welk zijn de geldende BTW-tarieven?

De betalingsvoorwaarden moeten overeengekomen worden met uw plaatselijke plant manager of verkoopagent. Indien er wordt overeengekomen dat de betaling contant gebeurt, dient het verschuldigde bedrag ten laatste worden betaald aan de laatste chauffeur die uw levering verzorgt. Deze chauffeur zal u een dubbel van de door u ondertekende leveringsbons overhandigen, evenals een door hemzelf ondertekende kwijting als bewijs van uw betaling. 

U heeft echter ook de mogelijkheid om te betalen met Bancontact-Mister Cash.

De gangbare BTW-tarieven voor particulieren zijn als volgt: de algemene regel is 21% BTW, maar indien u verbouwingen doet aan een huis van minstens 5 jaar oud of voor de eerste schijf van 50.000 Euro bij nieuwbouw EN indien u gebruik maakt van een betonpomp of het beton rechtstreeks in de bekisting lost, heeft u recht op een tarief van 6% BTW.

Met wie moet ik contact opnemen voor het openen van een kredietlijn?

Neem contact met de dichtsbijzijnde centrale of met de kredietdienst (T. 02/678 33 13 / F. 02/678 33 03).

Levert Heidelberg Materials kleine hoeveelheden?

Ja, wij leveren hoeveelheden vanaf 1m³.

Levert Heidelberg Materials aan particulieren?

Ja, wij leveren aan iedereen, die een beroep wil doen op onze producten en diensten.

In welke tijdspanne dient een mixerwagen geledigd te worden?

De gangbare lostijd bedraagt 5 minuten per m³. Voor 7 m³ voorzien we standaard 35 minuten. Bij het overschrijden van deze periode worden staangelden aangerekend overeenkomstig onze bijzondere verkoopvoorwaarden.

​​​​​​​

Hoe moet ik pas gestorte beton behandelen of beschermen?

Op dit aspect wordt dieper ingegaan in onze Betonpocket.

Wat met watertoevoegingen op de werf?

Teneinde duurzame en betrouwbare bouwwerken te realiseren, bestaat onze politiek erin de kwaliteit te garanderen van het beton dat wij op de werven leveren, conform aan de specificaties die op de leveringsbon vermeld zijn en aan de regels van overeenkomstigheid van het BENOR-merk.

Elke watertoevoeging die op de werf gebeurt wijzigt de intrinsieke kwaliteit van het beton en ligt aan de basis van het volgende: 

  • Vermindering van de uiteindelijke weerstand
  • Verslechtering van de Water/Cement (W/C) verhouding 
  • Verhoging van de krimp en het risico op scheurvorming 
  • Verhoging van de vorstgevoeligheid 
  • Verlies van de waarborg van het BENOR-merk 
  • Vermindering van de weerstand tegen atmosferische invloeden 

Deze kwaliteitsvermindering van beton kan op langere termijn de duurzaamheid van de projecten negatief beïnvloeden. Rekening houdend met het belang dat wij en uzelf hechten aan kwaliteit, heeft ons personeel in dit verband zeer strikte instructies gekregen: er kunnen enkel watertoevoegingen op de werf uitgevoerd worden op uitdrukkelijke vraag van de klant. In dat geval dienen ze ook klaar en duidelijk vermeld te worden op de leveringsbon en voor akkoord ondertekend door de klant. 

Wij zijn van overtuigd dat de afschaffing van watertoevoegingen op de werf deel uitmaakt van de kwaliteitsnormen die u ook aan uw klanten garandeert. 

Wij blijven volledig te uwer beschikking om samen met u een oplossing te zoeken in het geval deze procedure voor praktische problemen zou zorgen op uw werven. Anderzijds herinneren wij u eraan dat een toevoeging op de werf van de superplastificeerder TIXO altijd mogelijk blijft en het respect van de initiële kwaliteit van het beton en het rendement van uw werknemers garandeert. 

Bij wie kan ik technische informatie verkrijgen omtrent een specifiek product of een specifieke dienst?

Bij de plant manager of verkoopagent van de centrale die het dichtst bij uw werf ligt (zie contact).

Bij wie kan ik praktische informatie verkrijgen omtrent een specifieke werf?

Bij de Plant Manager of verkoopagent van de centrale die het dichtst bij uw werf ligt (zie contact).

Met wie moet ik contact opnemen om een prijsofferte te verkrijgen?

Met de Plant Manager of verkoopagent van de centrale die het dichtst bij uw werf ligt (zie contact)

Met wie moet ik contact opnemen om over een prijsofferte te spreken?

Op elke prijsofferte worden de naam en coördinaten van de verantwoordelijke Plant Manager of verkoopagent vermeld. Deze bevinden zich bovenaan het eerste blad.

Bij wie kan ik informatie verkrijgen omtrent een factuur?

Bij de bediende van de centrale die u beleverd heeft. Welke centrale dit is, vindt u zowel op de factuur als op de leveringsbon terug (zie contact).