Meer info over Stamix

Productinformatie

Stamix® is een kant-en-klare metselmortel die op de werf geleverd wordt, vóór aanvang van de dagtaak. Met Stamix® worden zowel lichte als zware betonblokken, snelbouw- of gevelstenen gemetst.

Technische specificaties

Stamix® komt tot stand door een nauwkeurige selectie van de aangepaste grondstoffen (zand, cement en hulpstoffen), die onderworpen worden aan een strenge kwaliteitscontrole.

Standaard is Stamix® verkrijgbaar in de klasse M10, conform de norm NBN EN 998-2.
Andere specificaties zijn mogelijk op aanvraag.

Druksterkte na 28 dagen (*) N/mm² ≥ 10
Luchtgehalte % 16 ± 3
Volumieke massa in verse toestand kg/m³ 1700 ± 100
Verwerkbaarheidsduur uur ≥ 30
Spreidmaat dm ≥ 1,3

 

(*) Gemiddelde waarde, gemeten op controle prisma’s (4x4x16cm), bewaard onder genormaliseerde omstandigheden.

Toepassingen

Stamix® kan aangewend worden voor het metsen van dragende en niet dragende muren van betonblokken, snelbouw, gevelstenen, …

Voordelen
 • Stamix® is een bijzonder smeuïge mortel, die zich vlot laat verwerken.
 • In contact met de metselstenen stijft de mortel lichtjes op.
 • Stamix® wordt ’s morgens vroeg of ’s nachts op de werf geleverd zodat de metsers bij aankomst direct van start kunnen gaan. Het is niet nodig extra mankracht, uitrusting of plaats te voorzien om de mortel te bereiden.
 • Deze mortel wordt aangeboden met een gewaarborgde verwerkbaarheidsduur van 30 uur.
 • Heidelberg Materials garandeert de genormaliseerde druksterkte van Stamix®.
 • Verbeterde weerstand tegen vorst dankzij de toevoeging van luchtbelvormer.
Gebruiksvoorwaarden
 • Voorzie propere bakken van 200 liter waarin de mortel kan gestort worden. U kan speciaal aangepaste mortelbakken aankopen via onze diensten.
 • Deze bakken dienen vlot bereikbaar te zijn voor onze chauffeur wanneer de mortel geleverd wordt.
 • Voeg geen water toe aan de verse mortel; hierdoor neemt de kwaliteit af.
 • Bescherm de resterende mortel tegen uitdroging, regen en vorst. ’s Anderendaags volstaat het de mortel licht terug op te mengen alvorens de metselwerken weer aan te vangen.
 • De te bereiken metselhoogte is afhankelijk van het type metselwerk en de weersomstandigheden.
 • Bescherm het verse metselwerk bij ongunstige weersomstandigheden (regen, wind, vorst, …).
 • Het optreden van witte uitbloeiingen op metselwerk is veelal afhankelijk van externe factoren (weersomstandigheden, soort steen, …) en kan niet altijd vermeden worden. Heidelberg Materials is hiervoor dan ook niet verantwoordelijk.
Kwaliteitswaarborg

Stamix® is een product met Heidelberg Materials kwaliteitswaarborg, steunend op een nauwgezette kwaliteitscontrole in onze laboratoria. Deze controle wordt uitgevoerd in overeenstemming met de eisen van de NBN EN 998-2. Een proces verbaal van deze controles is verkrijgbaar op aanvraag.

Stamix® wordt vervaardigd in centrales die over het Benor-keurmerk beschikken.

Verbruik

Opmerking

Deze hoeveelheden zijn indicatief en houden rekening met een verlies van 50% voor volle stenen en 100% voor geperforeerde stenen of holle blokken.

Gevelstenen
Afmetingen steen (l x b x h)  Hoeveelheid mortel (liter/m²) 
190 x 90 x 50 27
190 x 90 x 65 23
190 x 90 x 90 20
210 x 100 x 40 35
210 x 100 x 50 31
210 x 100 x 65 26
240 x 90 x 40 31
240 x 90 x 50 27
290 x 90 x 40 31
290 x 90 x 50 26
290 x 90 x 60 23

 

Snelbouwstenen 

Afmetingen steen (l x b x h)  Hoeveelheid mortel (liter/m²) 
290 x 90 x 90 23
290 x 90 x 14 18
290 x 90 x 190 15
290 x 140 x 90 36
290 x 140 x 140 27
290 x 140 x 190 23
290 x 190 x 90 49
290 x 190 x 140 37
290 x 190 x 190 31

 

Volle betonblokken 

Afmetingen blok (l x b x h) Hoeveelheid mortel (liter/m²) 
290 x 90 x 140 13
290 x 90 x 190 11
290 x 140 x 190 17
290 x 190 x 190 23
390 x 90 x 190 10
390 x 140 x 190 15
390 x 190 x 190 21

 

Holle betonblokken 

Afmetingen blok (lxbxh)  Hoeveelheid mortel (liter/m²)
290 x 90 x 190 15
290 x 140 x 140 27
290 x 140 x 190 23
290 x 190 x 140 37
290 x 190 x 190 31
390 x 90 x 190 13
390 x 140 x 190 21
390 x 190 x 190 28
Levering

Om een bestelling te plaatsen volstaat het om, uiterlijk de dag voor de levering, contact op te nemen.

Veiligheidsinformatie

Stamix® is een cementgebonden product.

Vermijd huidcontact met de verse specie en draag de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen:

 • veiligheidsschoenen of –laarzen;
 • werkkledij;
 • handschoenen;
 • veiligheidsbril;