EcoCrete® - op weg naar groen beton!

Leefruimte scheppen voor de volgende generaties: hiertoe behoort ook klimaatneutraal worden. Wij zetten vele concrete stappen op deze weg. Hoe groter de uitdaging, hoe groter onze verantwoordelijkheid – zoals het geval is bij beton. EcoCrete®-beton met een kleinere CO2-voetafdruk is een grote stap in de richting van onze klimaatdoelstelling.

Duurzaam bouwen: tot meer dan 60% minder CO2

EcoCrete® duurzaam beton is van de gebruikelijke hoge kwaliteit en betrouwbaarheid, maar heeft een nieuw zwaartepunt: duurzaamheid, en dit door een aanzienlijke vermindering van de CO2 uitstoot ten opzichte van de referentiewaarde in de betonindustrie. Dat maakt EcoCrete® tot het beton van de volgende generatie, voor de volgende generaties en voor elk project. 

Met EcoCrete® wilt Heidelberg Materials op een transparante manier duidelijk maken wat er allemaal gedaan wordt om de uiteindelijke doelstelling van klimaatneutraal beton tegen 2050 te halen. België heeft een uitstoot van 4% ten opzichte van het wereldgemiddelde van 7% in de betonindustrie. 

Onze belofte: 

• Met EcoCrete® verminderen wij de CO2 – voetafdruk

• Wij staan voor een duurzaamheidsaanpak over de gehele levenscyclus van het product, gecertificeerd door het CSC duurzaamheidscertificaat.

• Met EcoCrete® staan wij voor verantwoordelijkheid en transparantie. 

Wat maakt een beton EcoCrete®?

• Minstens 50% of 60% CO2 -reductie, officiëel vastgelegd in de CO2-module van het CSC-certificaat

Daarnaast heeft EcoCrete® de gebruikelijke voordelen die gelden voor al ons beton:

• EcoCrete® is verkrijgbaar in verschillende sterkte- en milieuklassen

• EcoCrete® voldoet aan deze Belgische normen: NBN EN 206 en NBN B 15-001

• De kwaliteit van onze EcoCrete® wordt gewaarborgd door Benor certificering. 

• De ecologische en sociaal verantwoorde productie van onze EcoCrete® wordt gewaarborgd door het CSC-certificaat.

Op weg naar groen beton!

Voorbeeld: bij gebruik van EcoCrete® 50 garanderen wij een CO2-reductie van ten minste 50% ten opzichte van de referentiewaarde in de betonindustrie. 

EcoCrete - Op weg naar groen beton

EcoCrete - Op weg naar groen beton!