Heidelberg Materials Lixhe luistert naar buurtbewoners

Heidelberg Materials Lixhe neemt alle vragen en verzoeken van omwonenden zeer serieus.

Om harmonieus samen te leven met de bewoners van ons terrein, heeft onze fabriek de laatste jaren enkele honderdduizenden euro's geïnvesteerd in verschillende systemen om met name de stofuitstoot te verminderen. Andere acties zijn nog gepland en zullen in de nabije toekomst worden uitgevoerd om het effect van onze activiteit zoveel mogelijk te beperken. Het onderhouden van een goede communicatie met de omwonenden van ons terrein is van essentieel belang voor Heidelberg Materials.

Wij danken u dan ook voor uw medewerking aan onze voortdurende verbetering door ons op de hoogte te brengen van het ongemak dat onze activiteit kan veroorzaken.

Wij nodigen u uit contact met ons op te nemen en ons alle nuttige documentatie toe te zenden, zoals gedateerde foto's, aan de hand waarvan wij de situatie naar behoren kunnen analyseren.

Stuur ons een e-mail hier!