Innovatieve activiteiten om veiligheid te bevorderen

Heidelberg Materials in België – momenteel gekend onder de naam CBR - organiseert jaarlijks een week die specifiek gewijd is aan gezondheid en veiligheid op het werk. De editie 2023 van dit evenement werd gekenmerkt door een groot aantal activiteiten ter bevordering van de gezondheid en veiligheid van werknemers. Sommige van deze activiteiten waren bijzonder innovatief. Hier volgt een overzicht van enkele activiteiten die onlangs op cementfabrieken hebben plaatsgevonden.

Preventie digitaliseren door middel van virtual reality

Teams van de cementfabriek in Lixhe kregen de kans om een virtuele industriële omgeving te verkennen met behulp van virtual reality. Na een korte introductie in het gebruik van headsets en joysticks werden de arbeiders virtueel getransporteerd naar werkplekken, waar ze virtueel konden rondlopen en de lopende activiteiten konden observeren. De joysticks stelden hen in staat om te communiceren met deze digitale omgeving, niet alleen om gevaarlijke situaties te melden, maar ook om oplossingen aan te dragen om optimale veiligheid te garanderen.

Deze buitengewone immersiesessies vonden plaats in kleine groepen van 5 tot 10 personen, gedurende een periode van ongeveer 20 minuten. De gebruikers bewogen zich door een gebied dat werd afgebakend door echte panelen en virtuele blauwe roosters die de grens tussen de echte en de virtuele wereld markeerden.

Aan het einde van elke sessie werd een debriefing gehouden om de waargenomen gevaarlijke situaties te noteren en de resultaten mee te delen aan de deelnemende groepen. Een opmerkelijke observatie was dat hoewel de individuele prestaties significant waren, met 30-40% gedetecteerde gevaren, de algemene teamscore nog indrukwekkender was, met een prestatie van rond de 80%. Dit benadrukte de kracht van samenwerking en toonde aan dat het collectief het altijd beter doet dan het individu. Deze bevinding onderstreept het belang van Heidelberg Materials' veiligheidscultuur van onderlinge afhankelijkheid.

Elektrische fietsen: zachte mobiliteit in alle veiligheid

De elektrische fiets is uitgegroeid tot een milieuvriendelijke, praktische en economische vorm van transport die steeds meer wordt gebruikt. Om de medewerkers van CBR Gent bewust te maken van de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen die gepaard gaan met het gebruik van de elektrische fiets, werd er een training georganiseerd. Medewerkers kregen de kans om basisinformatie te verwerven over dit vervoermiddel. Een coach van het VIAS-instituut was aanwezig om hen informatie te verstrekken over de verkeersregels en preventief rijgedrag.

Bovendien konden de teams van CBR Gent hun zojuist verworven kennis direct in de praktijk brengen. Elke deelnemer volgde een praktijkoefening om zijn/haar vaardigheden te verbeteren. Hiervoor werd eerst veilig op de site en vervolgens op de openbare weg geoefend.

Een ideale theatrale voorstelling van veiligheid en een escapegame

Bij CBR Antoing zijn speciaal workshops opgezet rond het thema gezamenlijke waakzaamheid en de etikettering van gevaarlijke producten en bijbehorende symbolen. Om deze onderwerpen beter te illustreren werd er een theatrale presentatie en een escapegame aangeboden aan de teams van de fabriek.

Professionele acteurs kwamen speciaal om een scène over veiligheid op de werkplek op te voeren. Interactiviteit speelde een belangrijke rol in deze activiteit, omdat de acteurs aan het einde van de scène de mening van het publiek vroegen over het vervolg van de beginscène. Gebaseerd op het concept van gedeelde waakzaamheid, wat ook inhoudt dat je op de veiligheid van je collega's let, was het doel van deze interactie om gezamenlijk een veiligheidsoplossing te construeren en naar een "ideale scène" toe te werken.

De werknemers van CBR Antoing kregen ook de kans om vertrouwd te raken met veiligheidsinformatiebladen, de betekenis van gevarenpictogrammen en H- en P-zinnen (die respectievelijk staan voor "gevaar" en "voorzorg"). Het ludieke aspect werd versterkt door de deelnemers te vragen een reeks uitdagingen aan te gaan om de potentiële risico's te herkennen die gepaard gaan met het gebruik van bepaalde stoffen en mengsels. Aan het einde van de cursus waren de werknemers in staat om gevaarlijke situaties te herkennen, preventieve maatregelen toe te passen en stappen te ondernemen om hun veiligheid te garanderen.