Nieuwe transformatoren bij CBR Antoing

CBR Antoing stelt alles in het werk om de moderniteit van haar installaties te garanderen, maar ook om de duurzaamheid en veiligheid op haar site te optimaliseren. Sinds 2021 voeren haar teams een uitgebreid plan uit voor de vervanging van de twee transformatoren die de stroomvoorziening van de fabriek verzorgen. De operatie is zorgvuldig uitgedacht en opgedeeld in verschillende interventies om de productiedoelstellingen te behouden. De eerste transformator werd in 2022 vervangen, terwijl de tweede enkele weken geleden in gebruik werd genomen. Deze verschillende tijdstippen werden gekozen zodat ten minste één transformator tijdelijk de continuïteit van de activiteiten van de fabriek kon waarborgen. Het project is een succes gebleken.

Oude transformator (links) vervangen door een nieuwe die de energieverliezen vermindert (rechts).

De rol van een transformator

Transformatoren spelen een essentiële rol bij de transmissie en distributie van elektriciteit. Wanneer de stroom uit een elektriciteitscentrale komt, wordt de energie over hoogspanningslijnen getransporteerd. De rol van de transformator is om deze spanning om te zetten naar middenspanning en vervolgens naar laagspanning zodat de elektriciteit veilig getransporteerd kan worden. Door de aard van de stroom te veranderen, maken de transformatoren het mogelijk om de installaties van de fabriek, die verschillende elektrische behoeften hebben, te bevoorraden.

Een operatie in het teken van de veiligheid

Veiligheid is een topprioriteit voor CBR Antoing. Daarom werden verschillende maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat alle interventies, zowel tijdens als na de vervanging van de transformatoren, op een veilige manier werden uitgevoerd.

Allereerst zijn CBR Antoing en haar onderaannemers bijeengekomen om een officieel document te bekrachtigen waarin de veiligheidsinstructies worden beschreven die tijdens de operatie moeten worden gevolgd. Bovendien moesten de partners een veiligheidsopleiding volgen alvorens het terrein te betreden.

Ten tweede werd ook een consignatieprocedure opgezet met Elia, de elektriciteitsleverancier. Consignatie is een veiligheidsprocedure die erin bestaat de stroomtoevoer naar de machines vóór elke operatie af te sluiten om ongevallen te voorkomen. Tijdens de interventies werden ook Lockout hangsloten gebruikt. Lockout-hangsloten zijn een eenvoudige manier om Lockout-procedures te beveiligen. Ze worden bevestigd aan machines of Lockoutapparaten en worden vergrendeld met één enkele sleutel, zodat alleen de persoon die verantwoordelijk is voor de operatie ze kan openen en de lockout kan opheffen. De bescherming van de werknemers wordt zo gewaarborgd door hen fysiek te beletten machines en apparatuur op te starten.

Consignatieprocedure voor de stroomonderbrekers van Elia.

Ten slotte zijn enkele aanvullende instrumenten zoals spanningstesters gebruikt om de veiligheidsvoorwaarden te versterken. Dit toestel maakt het mogelijk om na te gaan of de elektrische installatie ontkoppeld is, waarbij gecontroleerd wordt of er geen spanning meer is en het gevaar dus is geweken.

Een project dat de duurzaamheid bevordert

Het besluit om nieuwe transformatoren te installeren heeft het mogelijk gemaakt de elektrische energieverliezen van de fabriek aanzienlijk te verminderen en een nieuwe stap te zetten in de richting van duurzame productie. Recyclage is ook een integraal onderdeel van het project om de oude transformatoren te vervangen. Verschillende elementen van de installaties, zoals plaatstaal en koper, werden immers gerecupereerd voor verwerking en recyclage. CBR Antoing werkt met gespecialiseerde partners voor de behandeling en recyclage van elk element. Bovendien wordt een certificaat uitgereikt voor de duurzame verwerking van elk gedemonteerd onderdeel van de oude transformatoren.