Prestatieverklaringen (DOP's)

Per 1 juli 2013 is de Europese Bouwproducten Verordening (EU) Nr. 305/2011 (CPR) van kracht.

Voor bouwproducten die onder een Europees geharmoniseerde norm vallen is het aanbrengen van CE-markering verplicht.
Cement moet voldoen aan de geharmoniseerde norm EN 197-1: 2011.
Om CE-markering op zijn product te mogen aanbrengen is de fabrikant verplicht een prestatieverklaring op te stellen.

In deze prestatieverklaring worden de toepassingsmogelijkheden en de bijbehorende prestaties van het bouwproduct, in dit geval cement, vastgelegd.

CEM III/A 52,5 L 0956-CPR-1103.2002.1

 • PDF,
 • Engels
 • CEM III/A 52,5 L
 • Rotterdam
Download

CEM III/A 52,5 N 0956 – CPR – 1103.1095

 • PDF,
 • Engels
 • CEM III/A 52,5 N
 • Rotterdam
Download

CEM I 52,5 R 0956 – CPR – 1103.1032

 • PDF,
 • Engels
 • CEM I 52,5 R
 • Rotterdam
Download

CEM II/B-S 52,5 N 0956 – CPR – 1103.1009

 • PDF,
 • Engels
 • CEM II/B-S 52,5 N
 • Rotterdam
Download

CEM I 52,5 N - 0956 – CPR – 1102.1033

 • PDF,
 • Engels
 • CEM I 52,5 N
Download

CEM III/A 42,5 N 0965-CPR-C0086

 • PDF,
 • French
 • CEM III/A 42,5 N
 • Gent I
Download

CEM III/B 42,5 N-LH/SR 0965-CPR-C0257

 • PDF,
 • Dutch
 • CEM III/B 42,5 N-LH/SR
 • Lixhe
Download

CEM III/B 42,5 N-LH/SR 0965-CPR-C0257

 • PDF,
 • French
 • CEM III/B 42,5 N-LH/SR
 • Lixhe
Download

CEM III/B 42,5 N-LH/SR 0965-CPR-C0257

 • PDF,
 • Engels
 • CEM III/B 42,5 N-LH/SR
 • Lixhe
Download

CEM III/B 42,5 N-LH/SR 0965-CPR-C0257

 • PDF,
 • Duits
 • CEM III/B 42,5 N-LH/SR
 • Lixhe
Download