Veiligheidsregels voor chauffeurs

Veilig laden, vervoeren en leveren

Veiligheid is één van de belangrijkste prioriteiten binnen onze sector. Daarom verdient het onze permanente aandacht. 

Dagelijks worden duizenden tonnen cement van Heidelberg Materials geladen, vervoerd en gelost. Deze acties brengen bepaalde risico’s met zich mee. Bijgaande brochures identificeren de risico's en omschrijven de maatregelen die kunnen genomen worden om de risico’s te verkleinen.

Downloads