Biodiversiteit en landgebruik

Op het eerste gezicht lijkt grootschalige grondstofwinning de natuur te vernietigen en de biodiversiteit te schaden. Groeven vormen echter een belangrijke habitat voor planten en dieren die in toenemende mate worden verdrongen door ontwikkeling in andere gebieden. Talrijke wetenschappelijke studies hebben aangetoond dat steengroeven uiterst waardevol kunnen zijn voor de bescherming van het milieu, aangezien zij ongestoorde habitats bieden voor zeldzame en beschermde soorten.

Onze sites worden geëxploiteerd overeenkomstig de desbetreffende internationale, nationale en lokale milieuwetgeving, waarbij milieueffectbeoordelingen gewoonlijk worden opgesteld als voorwaarde voor het verlenen van toestemming voor winningsactiviteiten.

Een potentieel project moet niet alleen economisch aantrekkelijk zijn, maar ook verenigbaar met de doelstellingen inzake milieubescherming. Wij geven hoge prioriteit aan milieuvriendelijke mijnbouwtechnieken en de daaropvolgende maatregelen voor het herstel van het terrein.

Om de biologische diversiteit in onze vestigingen te bevorderen, hebben wij voor de hele groep richtlijnen voor de bescherming van soorten vastgesteld. Heidelberg Materials is de eerste onderneming in de bouwmaterialensector die dit doet. Wij bevorderen de biodiversiteit en de gezondheid van het milieu tijdens en na de werkzaamheden in onze groeven.

Quarry Life Award

Ontdek onze wedstrijd om de biodiversiteit in onze steengroeven te bevorderen.
Lees meer