CCS : une technologie essentielle pour la transition vers le net-zéro émission

CCS: een essentiële technologie voor de transitie naar net-zero

Antoing, 05 maart 2024 – Op dinsdag vond in de klinkerfabriek van Antoing een uitzonderlijk evenement plaats waaraan drie grote spelers deelnamen: Heidelberg Materials, Fluxys en Equinor. Door een waardeketen te creëren voor CO2-afvang, -transport en -opslag (CCS) werken deze bedrijven samen aan een innovatieve oplossing voor een van de grootste uitdagingen van onze tijd: de klimaatverandering.

De bijeenkomst stimuleerde interactie tussen vertegenwoordigers van Europese en Belgische nationale, regionale en lokale autoriteiten. Het benadrukte de essentiële samenwerking tussen industriële spelers en alle autoriteiten om de ontplooiing van grote projecten te vergemakkelijken, of deze nu worden geleid door industrieën die CO2 uitstoten of door exploitanten van transport- en CO2-opslag-infrastructuren.
Om de decarbonisatie van industrieën in Noordwest-Europa mogelijk te maken, zou de industriële sector graag een snelle invoering van een regelgevend kader zien, evenals financiële steun van overheidsinstanties.

Net-zero in het hart van de energietransitie

Om net-zero te bereiken, is CCS-technologie de oplossing voor industrieën die te maken hebben met onvermijdelijke CO2-uitstoot gelinkt aan hun chemische productieprocessen.

In deze context is het Anthemis CO2-afvangproject dat Heidelberg Materials wil implementeren in haar vestiging in Antoing van vitaal belang. Als onderdeel van de duurzaamheidsstrategie van het bedrijf zal het meer dan 800.000 ton CO2 per jaar afvangen vanaf 2029, waardoor de fabriek in Antoing CO2-neutraal zal worden.
Bovendien speelt Anthemis een centrale rol in de ontwikkeling van CCS-technologieën op grotere schaal in Noordwest-Europa. Het past perfect in het beleid van Fluxys om infrastructuur aan te leggen in België en een vervoersnetwerk uit te bouwen naar opslagsites in de Noordzee, een gezamenlijk initiatief van Fluxys en Equinor.

Erkenning van deze waardeketen opent een nieuw tijdperk, waardoor de industriële sector positief kan inspelen op de ecologische, sociale en economische uitdagingen van de energietransitie en de strijd tegen klimaatverandering.

Christoph Streicher, General Manager van Heidelberg Materials Benelux: “De bouwsector speelt een cruciale sociaaleconomische rol in de moderne samenleving. Als belangrijke speler op de markt willen we het voortouw nemen op de weg naar net zero. Het is dan ook onze verantwoordelijkheid om grote projecten uit te voeren om onze duurzaamheid te garanderen.
Anthemis is een ambitieus, grootschalig industrieel project. De impact ervan is fundamenteel voor onze toekomst en belangrijk voor de net-zero strategie van Wallonië, België en Europa.
De bijeenkomst van vandaag zet heel concreet alle hefbomen uiteen die moeten worden geactiveerd om de duurzame langetermijnvisie van industrieën te ondersteunen. Ze benadrukt ook de noodzaak van een voortdurende samenwerking tussen de verschillende spelers om ze te implementeren.
Het is een eer voor Heidelberg Materials Benelux om deel uit te maken van een consortium dat een CCS-waardeketen initieert. Het weerspiegelt ons engagement om een pionier te zijn op weg naar net-zero. Persoonlijk ben ik ook erg trots op de rol die we spelen bij het bouwen aan een duurzame toekomst.”

Pascal De Buck, CEO Fluxys Belgium: “Met Fluxys c-grid wil Fluxys de Belgische industrie een zeer praktische oplossing bieden, die essentieel is voor cementproducenten zoals Heidelberg Materials, om hun activiteiten koolstofarm te maken en om de afgevangen CO2 te transporteren naar permanente opslagplaatsen zoals die van Equinor voor de kust van Noorwegen.
Het Anthemis-project is erg symbolisch omdat het een van de eerste locaties is die streeft naar het bijna volledig koolstofvrij maken van industriële activiteiten. Vooral dankzij dit project zullen de eerste belangrijke CO2-volumes een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een transportinfrastructuur en de exploitatie van opslagsites die ten goede zullen komen aan de moeilijk te decarboniseren sectoren in België en de buurlanden. De ambitie is om CO2-volumes uit de buurlanden te kunnen bundelen, in het bijzonder van de industrie in Duitsland en Frankrijk, en zo bij te dragen tot het koolstofvrij maken van Europa.”

Torbjørg Klara Heskestad, Vice-voorzitter Global CCS solutions van Equinor: “De CO2 Highway Europe pijpleiding kan een grootschalige oplossing bieden die aanzienlijk kan bijdragen aan het verlagen van de kosten van CCS. Het is opwindend om strategische projecten te ontwikkelen die zo'n groot potentieel hebben voor industrieën in Noordwest-Europa die hun uitstoot moeten verminderen.”

Van links naar rechts: Torbjørg Klara Heskestad, Vice-Présidente Global CCS solutions d’Equinor, Christoph Streicher, General Manager d’Heidelberg Materials Benelux, Pascal De Buck, CEO de Fluxys Belgium