Un broyeur vertical pour des ciments à faible empreinte carbone

Een verticale molen voor cement met een lage koolstofvoetafdruk

In het kader van zijn voortdurende engagement voor duurzame ontwikkeling heeft Heidelberg Materials' cementactiviteit in de Benelux onlangs opnieuw een belangrijke stap voorwaarts gezet met de inhuldiging van een nieuwe verticale molen in zijn cementfabriek van Lixhe. Deze ultramoderne installatie markeert een belangrijke stap in de richting van de productie van nieuw cement met een klinkergehalte dat tot 60% kan worden teruggebracht dankzij de verwerking van gemalen kalksteen in de recepten. Dit initiatief maakt deel uit van de algemene strategie van Heidelberg Materials om de CO2-uitstoot van zijn activiteiten in België aanzienlijk te verminderen.

De productie van klinker, het centrale bestanddeel van cement, is de belangrijkste bron van de totale CO2-uitstoot van een cementfabriek. Het grootste deel van deze emissies ontstaat tijdens het verhittingsproces. De kalksteen die uit de groeve wordt gehaald en vervolgens wordt gebroken, wordt verwarmd door hete gassen tot 1000°C te laten circuleren om te worden ontkoold. Het verkregen poeder wordt dan in de oven gebracht en gebakken op 1.450°C om klinker te worden. Aan het einde van dit proces worden verbrandingsgassen uitgestoten die CO2 bevatten. De klinker die uit de oven komt, wordt uiteindelijk vermalen tot cement.

De cementactiviteiten van Heidelberg Materials in de Benelux handhaven momenteel lagere niveaus van CO2-uitstoot (< 500 kg CO2/t cement) in vergelijking met de wereldwijde normen, vooral dankzij productoptimalisatie (alternatieve grondstoffen) en procesoptimalisatie (alternatieve brandstoffen).

De CO2-uitstoot verder verminderen met kalksteenvulstoffen

Het doel is om de CO2-voetafdruk van ons cement verder te verkleinen door het aandeel klinker, dat meer CO2 uitstoot, te verminderen. Met dit in gedachten is er een verticale molen geïnstalleerd om gedroogde gemalen kalksteen te introduceren als hoofdbestanddeel in de productie van nieuwe cementsoorten. Deze kalksteenbestanddelen (< 0,063 mm) worden verkregen door het malen van een harde kalksteenrots, waardoor ze zich onderscheiden van de kalksteen in de vorm van krijt/tufsteen die gewonnen wordt uit de Romont-groeve op de site van Lixhe. Momenteel is een deel van de aanvoer van deze kalkstenen afkomstig van de aggregatenactiviteit van Heidelberg Materials in België. Dankzij deze vruchtbare samenwerking tussen onze teams kunnen we dit minerale materiaal, dat gewonnen wordt maar waarvoor tot nu toe geen afzetmarkt bestond, optimaal benutten.

Een passende technische oplossing

Om deze kalksteencomponenten in het productieproces te integreren, moest er een verticale molen worden geïnstalleerd in de cementfabriek van Lixhe. Hiertoe werd een gebouw omgebouwd om de componenten te huisvesten die nodig waren om het apparaat in de bestaande productielijn te integreren. Met een potentiële maalcapaciteit van meer dan 150.000 ton/jaar (uurproductie van 40t/u). Deze installatie zal ook het versnipperingscentrum in Gent kunnen bevoorraden, dat onlangs werd uitgerust met een post-mengmechanisme. Naast zijn opmerkelijke technische prestaties wordt de verticale versnipperaar gekenmerkt door zijn duurzaamheid, zowel wat betreft zijn functie als het ontwerp van de versnipperingstechnologie.

Aanzienlijke impact op duurzaamheid

Deze breektechnologie, die veel efficiënter is dan conventionele kogelmolens, resulteert in een aanzienlijk lager elektriciteitsverbruik.

Deze nieuwe kalksteenmolen speelt dus een sleutelrol in de ontwikkeling van nieuwe cementsoorten met een lage CO2-voetafdruk. Het vervangen van klinker door kalksteen helpt effectief om het klinkergehalte van ons CEM II/C-M composietcement te verminderen. Dit project is perfect afgestemd op de strategie van de Groep en plaatst Heidelberg Materials in de voorhoede van de commerciële uitmuntendheid en de vermindering van de CO2-uitstoot in de cementindustrie.