Informatie over rechtszaak Toepassing Spaaruren Model

Informatie over rechtszaak Toepassing Spaaruren Model

Bij vragen kunt u terecht bij de volgende contactpersonen:

Arian Verhagen: arian.verhagen@heidelbergmaterials.com
John Pustjens: john.pustjens@heidelbergmaterials.com


In opdracht van de rechtbank Oost-Brabant deelt FNV u het volgende mee:

De vakbond FNV voert bij de rechtbank Oost-Brabant een procedure tegen Heidelberg Materials Nederland Beton (voorheen: Mebin). Deze procedure heet een 'collectieve actie' en gaat over de toepassing van het spaarurenmodel uit de cao.

FNV wil met deze procedure bereiken dat voor de medewerkers van Heidelberg Materials Nederland Beton (hierna afgekort: HM NL Beton) die verplicht moeten deelnemen aan het spaarurenmodel uit de cao, de spaaruren door HM NL Beton niet mogen worden ingezet bij onwerkbaar weer (waaronder vorstdagen). FNV vraagt de rechtbank ook om HM NL Beton te verplichten om spaaruren die zijn ingezet in verband met vorstdagen in februari 2021 en in verband met onvoldoende werk op 5, 6 en 7 januari 2022 terug te boeken of, als dat niet mogelijk is, uit te betalen.

HM NL Beton voert verweer en is van mening dat de inzet van spaaruren bij onwerkbaar weer op grond van de cao is toegestaan, en dat ook op de door FNV genoemde dagen in 2021 en 2022 spaaruren mochten worden ingezet.

HM NL Beton heeft in deze procedure ook een tegenvordering ingesteld, uitsluitend voor het geval de vorderingen van FNV geheel of gedeeltelijk zullen worden toegewezen door de rechtbank. Als de rechtbank zal beslissen dat het spaarurenmodel niet meer bij onwerkbaar weer mag worden toegepast (of niet mocht worden toegepast in februari 2021), dan wil HM NL Beton dat de rechtbank ook bepaalt dat voor medewerkers geen recht meer bestaat (of in februari 2021 bestond) op de (volledige) spaarurentoeslag van 2,5% uit de cao. Als HM NL Beton de op 5, 6 en 7 januari 2022 afgeschreven spaaruren zal moeten terugboeken of uitbetalen, dan wil HM NL Beton die uren in mindering mogen brengen op het saldo aan vakantie-uren of tijd-voor-tijd uren van de desbetreffende medewerkers.

Wilt u meer informatie over deze collectieve actie, kijk dan op:

Ook kunt u de reguliere publicatieborden op de centrales van HM NL Beton raadplegen.

Wel of niet meedoen

FNV is door de rechtbank aangewezen als exclusieve belangenbehartiger en komt in deze procedure op voor alle werknemers en ex-werknemers van HM NL Beton, in de functies die staan genoemd in bijlage 1 van de cao, op wie het spaarurenmodel van artikel 10 van de cao verplicht van toepassing was in februari 2021 en/of in januari 2022, en/of op wie dit spaarurenmodel nog altijd van toepassing is.

Als u behoort tot deze groep van personen voor wie FNV opkomt, en u vindt het goed dat FNV in deze procedure ook uw belangen behartigt, dan hoeft u niets te doen.

Als u niet wilt dat uw belangen in deze procedure worden behartigd door FNV, dan kunt u dat aan de rechtbank Oost-Brabant kenbaar maken. U bent dan niet aan de uitspraak in deze zaak gebonden, maar u kunt er ook geen rechten aan ontlenen.

Wilt u niet dat uw belangen in deze collectieve procedure worden behartigd, stuur dan een brief aan:

Rechtbank Oost-Brabant,
Team Civiel, afdeling handelszaken,
Postbus 90155,
5200 MG 's-Hertogenbosch

U kunt dit doen tot 24 juli 2024.

U kunt hiervoor de volgende tekst gebruiken:

"Ik wil niet dat in de collectieve actie van FNV (zaak/rolnummer C/01/383374 / HA ZA 22-366) mijn belangen worden behartigd en wens mij daarvan te bevrijden."

De uitspraken die de rechtbank doet in deze collectieve procedure worden opgenomen in het centraal register voor collectieve vorderingen, dat te vinden is op www.rechtspraak.nl onder de knop ‘registers’.