Fonds pour une transition juste : subsides en vue pour le projet Anthemis de la cimenterie Heidelberg Materials d’Antoing

Just Transition Funds: subsidies in zicht voor het Anthemis-project in de cementfabriek van Heidelberg Materials in Antoing

Dankzij haar koolstofafvangproject Anthemis is de klinkerfabriek (productie van grondstof voor cement) van Heidelberg Materials in Antoing door de Waalse regering geselecteerd voor het Just Transition Funds (JTF), een fonds gefinancierd door het Waals Gewest en Europa. Deze subsidies worden toegekend aan Waalse bedrijven die oplossingen toepassen om hun ecologische voetafdruk te beperken.
Door Anthemis te implementeren zal Heidelberg Materials Antoing een belangrijke bijdrage leveren aan de doelstellingen van het Gewest op het gebied van koolstofneutraliteit.

Het Anthemis project

Om net-zero in het productieproces te bereiken, wil Heidelberg Materials een unieke en innovatieve hybride koolstofafvanginstallatie bouwen in haar vestiging in Antoing. Zodra het Anthemis-project operationeel is, zal deze de CO2-uitstoot van Antoing met meer dan 97% verminderen.

Vanaf 2029 zal Heidelberg Materials Antoing dan net-zero klinker door CO₂-afvang (de grondstof voor cement) produceren. De fabriek in Antoing zal dan ook de eerste schakel zijn in een grootschalige waardeketen voor koolstofafvang en -opslag (CCS) in Europa.

Christoph Streicher, General Manager van Heidelberg Materials Benelux: « We zijn verheugd dat ons project om net-zero in ons productieproces te bereiken de volle aandacht heeft getrokken van de Waalse regering. De installaties die in onze fabriek in Antoing zullen worden gebouwd, zullen het mogelijk maken om jaarlijks 800.000 ton CO2 op te vangen. Zo zal Anthemis ten volle meewerken aan de uitvoering van het Akkoord van Parijs en het Groene Pact voor Europa, dat tot doel heeft de Europese Unie tegen 2050 klimaatneutraal te maken. Onze inspanningen zullen tot 50% bijdragen aan de doelstellingen die we met het Just Transition Fund kunnen bereiken. Ons project is dus belangrijk en essentieel voor Wallonië. »

Bruno Lefèbvre, Voorzitter IDETA, Agentschap voor de territoriale ontwikkeling van Picardisch Wallonië : « De bijdrage van Picardisch Wallonië aan de collectieve inspanning om de broeikasgassen te verminderen is aanzienlijk. De sterke betrokkenheid van onze producenten in de cementsector is essentieel om deze doelstellingen te bereiken. Dit is een echte milieu-uitdaging, maar ook een socio-economische, in termen van behoud en ontwikkeling van de werkgelegenheid, gezien het grote aandeel van deze actoren in onze regio. In dit opzicht beantwoordt het project van de fabriek van Heidelberg Materials in Antoing aan al onze doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling. De technologische en operationele maturiteit van de fabriek garandeert een echte toegevoegde waarde voor onze regio. De belangrijke investering die de Heidelberg Materials Group plant, is ook een erkenning van de duurzame dynamiek van Picardisch Wallonië en de expertise van onze lokale human resources. »

Een fabriek in lijn met de doelstellingen van de kaderovereenkomst van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering

Heidelberg Materials Antoing is een ultramoderne vestiging met een van de meest efficiënte ovens ter wereld wat betreft specifieke CO2-emissies. Tegenwoordig is 70% van de thermische energie die gebruikt wordt in de onlangs gemoderniseerde oven van de fabriek afkomstig van alternatieve bronnen. De faciliteiten van de fabriek zijn perfect in lijn met de overeenkomsten die voortvloeien uit de COP28-onderhandelingen, waarvan een van de belangrijkste doelstellingen een geleidelijke overgang van fossiele brandstoffen is.

Perscontact

Fredericq Peigneux: Fredericq.peigneux@heidelbergmaterials.com - +32 475 87 23 81