Betonmeter

Betonmeter

Welkom bij de CO2 Betonmeter!

Onze ambitie is om in 2050 CO2 neutraal beton te produceren. Hiervoor is veel onderzoek en ontwikkeling nodig, maar dat betekent niet dat wij niet nu al bezig kunnen zijn met het beperken van de CO2-uitstoot.

De betonmeter: een nieuw hulpmiddel voor duurzamer bouwen

Binnen het bouwproces zijn er een aantal keuzes welke in hogere (of juist mindere) mate impact kunnen hebben op het milieu. Met deze CO2 betonmeter willen wij op een heel gemakkelijke manier en transparant laten zien hoe onze klanten met hun keus de CO2 uitstoot van het beton kunnen beïnvloeden en daarmee ook mogelijk kunnen beperken.

Sterkteklasse, milieuklasse, de gewenste consistentie, de gewenste korrelgroep, de hoeveelheid betongranulaat en de verhouding CEM I versus CEM III, zijn de mogelijkheden die in deze CO2 Betonmeter zijn opgenomen waarmee u de CO2 uitstoot van het mengsel kunt beïnvloeden.

Hoe weet ik of het beton dat ik kies duurzamer is?

Uw keuzes bepalen hoe de CO2 Betonmeter (gevisualiseerd aan de zijkant van het gebouw) wel of niet oploopt: Rood is het meest negatief wat betreft de CO2-uitstoot en groen daarentegen het meest positief.

Belangrijk om te vermelden:

  • De CO2 uitstoot is natuurlijk afhankelijk van veel meer factoren dan dat in deze CO2 Betonmeter mogelijk is. Bijvoorbeeld:
    • De eisen die worden gesteld aan het werk.
    • Afstand van de betoncentrale tot het werk.
    • Het weer.

Deze CO2 Betonmeter is er op gericht om bij onze klanten en geïnteresseerden bewustwording te creëren. Op weg naar groen beton kunnen wij niet alleen, daar hebben wij ook onze klanten voor nodig!

Indien u nog vragen heeft; na het invullen van de CO2 Betonmeter krijgt u de mogelijkheid om uw gegevens achter te laten. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Start nu met de CO2 Betonmeter!