Mebin: ontmanteling betekent niet het einde van de levenscyclus van materialen

De betonactiviteit van HeidelbergCement Benelux recyclet beton uit sloopwerken of uit overtollige bestellingen van klanten.

Als duurzame producent van bouwmaterialen gebruikt Mebin al vele jaren gerecyclede aggregaten bij de productie van haar beton. Het bedrijf wil echter nog verder gaan. Daarom heeft Mebin onlangs overeenkomsten gesloten met recyclingbedrijven voor de levering van gerecyclede aggregaten aan al haar betoncentrales. Op deze manier wil Mebin de circulaire economie stimuleren en producten hergebruiken die anders als afval beschouwd zouden worden. Om de kwaliteit van de alternatieve materialen, die in de betonproductie worden gebruikt te garanderen, voldoen deze recyclingbedrijven aan de eisen die de KOMO-certificering stelt.

Daarnaast heeft Mebin bewust gekozen voor recyclingcentra in de buurt van haar centrales. De leveringsafstanden zijn dus beperkt, waardoor de CO2-uitstoot als gevolg van het transport wordt verminderd.

In Nederland is het recyclen van beton één van de hoofdthema’s in het Betonakkoord, de overeenkomst waartoe de onderneming zich heeft verbonden. Wat circulariteit betreft, heeft het Betonakkoord de ambitie om tegen 2030 100% van de betonaggregaten kwalitatief te recyclen en minstens 5% van het totale volume aan aggregaten te vervangen door restbetonstromen.

Om meer te weten, lees het Duurzaamheidsverslag 2020-2021 van Heidelbergcement Benelux.