Heidelberg Materials produceert vele soorten betonmortel die onze klanten voor uiteenlopende toepassingen inzetten. Naast een uitgebreid pakket standaard betonmortels maakt ook een breed scala aan speciale en zelf ontwikkelde producten deel uit van ons leveringsprogramma. Onder ‘Producten' geven we een nauwkeurige beschrijving van deze soorten en hun toepassingsgebied.

Hooggekwalificeerde betontechnologen

In de kennisuitwisseling met onze klanten speelt betontechnologie een centrale rol. Heidelberg Materials heeft een sterke bezetting van hooggekwalificeerde betontechnologen die dicht bij de praktijk staan en veel contacten hebben met onderzoekslaboratoria en Technische Universiteiten. Zo weten zij behoeften van klanten en technologische ontwikkelingen snel op elkaar af te stemmen. In een open dialoog met klanten delen onze betontechnologen hun expertise en weten ze innovatieve projecten te realiseren. De betontechnologen van Heidelberg Materials zijn gewaardeerde gesprekspartners voor onze klanten en hun opdrachtgevers. Waar nodig maken ze gebruik van hun uitgebreide netwerk binnen de internationale Heidelberg Materials Group.

Onderzoek en ontwikkeling

Heidelberg Materials beschikt over uitgebreide laboratoriumcapaciteit die is ondergebracht in het laboratorium van Heidelberg Materials in Rotterdam. Hier vindt betononderzoek plaats volgens de laatste normen en richtlijnen. Hoogopgeleide medewerkers voeren met de modernste apparatuur onderzoek uit naar:

 • mechanische eigenschappen
 • duurzaamheids eigenschappen (van het product beton)
 • plastische eigenschappen
 • esthetische eigenschappen
 • nieuwe grondstoffen
 • productontwikkeling
 • duurzame productie van beton (reduceren van de milieubelasting).

Het onderzoek wordt vaak voortgezet op een van onze vele betoncentrales om de laboratoriumresultaten op te schalen naar de praktijk.

Vroegtijdige samenwerking

Heidelberg Materials streeft een duurzame samenwerking met haar klanten na. Belangrijke uitgangspunten zijn daarbij partnership, pro-actief handelen en het leveren van een toegevoegde waarde voor alle partijen. Door Heidelberg Materials in een vroeg stadium te betrekken bij projecten - al vanaf de tenderfase - hebben we bewezen efficiencyverbeteringen en revenuen mogelijk te maken. Voor onze klanten, én voor onszelf.

We realiseren dit onder andere door:

 • advies te geven over duurzame oplossingen
 • een optimale keuze te maken in duurzaamheid met behulp van zelf ontwikkelde software
 • op te treden als gesprekspartner bij opdrachtgevers
 • de bouwsnelheid te bevorderen
 • slanker te bouwen
 • te zoeken naar efficiëntie in de uitvoering en
 • het werk in de uitvoering te laten begeleiden door één van onze buitendienstinspecteurs.

Belangrijke voordelen van vroegtijdige samenwerking zijn:

 • realisatie van financiële doelstellingen: voor onze klanten én Heidelberg Materials
 • realisatie van de doelstellingen op het gebied van duurzaamheid
 • besparing van FTE’s op de bouwplaats
 • realisatie van arbovriendelijke oplossingen
 • besparing transportkosten
 • besparing overuren op de bouwplaats
 • reductie faalkosten
 • verhoging scoringspercentage tenders.

Neem contact op met uw 
Senior Betontechnoloog:


Regio Randstad-Noord
Peter Timmer

+31 6 20 20 92 28

peter.timmer@heidelbergmaterials.com


Regio Noord-Oost
Jan-Willem Zegwaard

+31 6 10 17 67 07

janwillem.zegwaard@heidelbergmaterials.com


Regio Randstad Zuid
Ronald van Helden

+31 6 23 94 94 99

ronald.vanhelden@heidelbergmaterials.com


Regio Zuid
Christ Verwijmeren

+31 6 23 96 70 05

christ.verwijmeren@heidelbergmaterials.com