Alternatieve brandstoffen

Een van de grote uitdagingen voor de cementindustrie is het terugdringen van de CO2-uitstoot bij de productie van cement. Dat kan op verschillende manieren. Een ervan en meteen een belangrijke: het gebruik van alternatieve brandstoffen uit andere industrieën. Heidelberg Materials Benelux maakt er serieus werk van.

Cementproductieproces

Bij de productie van klinker, het hoofdbestanddeel van cement, komt de meeste CO2 vrij; meer dan 70 procent van de totale uitstoot van een cementfabriek. Deels is deze uitstoot het gevolg van decarbonisatie, de omzetting van de kalksteen in de oven. Het restant is afkomstig van de fossiele brandstoffen die in dit cementproces worden gebruikt, zoals olie, gas en steenkool. Daarom werkt Heidelberg Materials Benelux (naast haar inspanningen om alternatieve materialen voor klinker te gebruiken en om CO2-afvang in te zetten) aan alternatieven voor deze fossiele brandstoffen, waardoor de uitstoot van CO2 tijdens de productie van klinker vermindert.

Alternatieven voor fossiele brandstoffen

Een manier om fossiele brandstoffen in de cementproductie te vervangen, is de inzet van secundaire producten uit andere industrieën. Heidelberg Materials Benelux betrekt deze producten van Recyfuel. Dit is een platform voor de voorbehandeling van industriële bijproducten. Het biedt twee soorten vervangingsproducten aan, die klaar zijn voor gebruik in cementovens: Resofuel (de belangrijkste) en Plastifuel. De impact is groot: 2,5 ton Resofuel komt overeen met 1 ton kolen of olie. Door gebruik ervan daalt de CO2-uitstoot drastisch. Bovendien verwerkt CBR deze alternatieve brandstoffen op een veilige, transparante en duurzame manier. Dit alles volgens normen die door CBR zelf, als een van de twee aandeelhouders van Recyfuel, continu worden gemonitord.

Heidelberg Materials Group

De keuze voor alternatieve boven fossiele en niet-hernieuwbare brandstoffen heeft grote voordelen voor mens en milieu. Niet alleen blijven meer natuurlijke hulpbronnen behouden, ook de impact van niet-recyclebare industriële bijproducten vermindert. In de Benelux wordt momenteel hard gewerkt aan het bevorderen van het gebruik van alternatieve brandstoffen. Deze zogenaamde ‘lokale oplossingen’ zijn onderdeel van het streven van de Heidelberg Materials Group, waartoe Heidelberg Materials Benelux behoort, om tot 2030 tenminste twee doelen te bereiken. Enerzijds het aandeel van alternatieve brandstoffen verhogen (globale doelstelling: 43%), anderzijds het aandeel van biomassa verdubbelen (globale doelstelling: 19%). In de Benelux zijn meer dan 60% van de gebruikte brandstoffen reeds alternatieve brandstof. Ze vormen een zeer belangrijke hefboom voor het bereiken van de belangrijkste doelstelling: de CO2-uitstoot tegen 2030 terug te brengen tot minder dan 400 kilogram per duizend kilo.