Veiligheidsregels voor chauffeurs

Veilig laden, vervoeren en leveren

Veiligheid is één van de belangrijkste prioriteiten binnen onze sector. Daarom verdient het onze permanente aandacht.

Dagelijks worden duizenden tonnen cement van Heidelberg Materials geladen, vervoerd en gelost. Deze acties brengen bepaalde risico’s met zich mee. 

Bijgaande brochure identificeert het risico en omschrijft de maatregel die kan genomen worden om het risico te verkleinen.

Downloads