Preventiebeheer

In het kader van onze groepsrichtlijn inzake gezondheid en veiligheid op het werk hebben wij een aantal regels opgesteld die verplicht zijn voor alle werknemers en onderaannemers. Zij hebben met name betrekking op activiteiten die als de belangrijkste "black spots" van ongevallen zijn aangemerkt.
Door intensieve opleidingsmaatregelen zorgen wij ervoor dat alle betrokkenen zich ten volle bewust blijven van deze risicogebieden, zodat het aantal ongevallen kan worden beperkt.

Wij leiden onze werknemers op in een breed scala van onderwerpen op het gebied van arbeidsveiligheid, die zowel wettelijk verplicht zijn als intern worden vastgesteld. Wij benadrukken ook dat het belangrijk is dat lijnmanagers een voorbeeldfunctie vervullen op het gebied van gezondheid en veiligheid op het werk. Wij maken gebruik van conventionele opleidingen in klaslokalen, opleidingscentra of op locatie, en van e-learningcursussen, die alleen worden gebruikt als aanvulling op face-to-face opleidingen. Ongeveer 54% van alle opleidingsuren bij Heidelberg Materials gaat over veiligheid op het werk, wat overeenkomt met een gemiddelde van bijna 11,3 uur per werknemer voor de hele groep.