Privacyverklaring • Nederland

Bescherming van uw persoonsgegevens

Heidelberg Materials Nederland N.V. en alle daartoe behorende dochtervennootschappen ("wij", "Bedrijf") en onze Groep (HeidelbergMaterials AG) nemen de bescherming van uw persoonsgegevens serieus. Wij verbinden ons ertoe uw persoonsgegevens die wij in ons bezit hebben te verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving voor de bescherming van persoonsgegevens.

Persoonsgegevens zijn alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare persoon, zoals bijvoorbeeld uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, online identificator.

Doel van deze privacyverklaring

Dit document beschrijft i) de soorten informatie die we over u verzamelen; ii) waar we de informatie vandaan halen; iii) hoe we de informatie die we over u verzamelen gebruiken, iv) hoe lang we uw informatie bewaren, v) aan wie we deze kunnen bekendmaken; en vi) uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die we over u verzamelen wanneer u:

• een klant, leverancier, leverancier, andere zakelijke of professionele stakeholder zijn U koopt goederen of diensten van ons; u diensten of goederen aan ons levert (bijvoorbeeld wanneer u een eenmanszaak, partnerschap bent of wanneer u diensten of goederen levert namens uw werkgever / aannemer);

• onze nieuwsbrieven en andere promotionele of marketinginformatie te ontvangen;

• solliciteer op een van onze vacatures;

• een van onze sites of gebouwen te bezoeken;

• bellen of gebeld worden door ons klantenservicecentrum; • een van onze websites te gebruiken; of

• gebruik maken van een van onze applicaties.

Als u vragen, opmerkingen of verzoeken heeft met betrekking tot deze privacyverklaring, neem dan contact met ons op via DPC-Bene@heidelbergmaterials.com

Wie is de verwerkingsverantwoordelijke?

Voor de toepassing van deze privacyverklaring is de verwerkingsverantwoordelijke Heidelberg Materials Nederland N.V. , gevestigd aan het Pettelaarpark 30 (5216 PD) ‘s-Hertogenbosch, geregistreerd in de KvK onder nummer 16058288.

Als u een klant, leverancier, leverancier, andere zakelijke of professionele stakeholder bent

Wij verwerken persoonsgegevens over de contactpersonen van onze klanten, leveranciers, verkopers, andere zakelijke of professionele belanghebbenden (bijv. architecten, ondernemers).

Soorten verzamelde persoonsgegevens

Wij verzamelen de volgende informatie:

- Identificatiegegevens: Naam en achternaam, handtekening, burgerlijke staat (ter aanhef) van de contactpersonen van onze klanten, leveranciers, verkopers, andere zakelijke of professionele belanghebbenden (bijv. architecten, ondernemers);

- Contactgegevens: Telefoonnummer, e-mail, (fysiek) adres (indien relevant) en taal van deze contactpersonen;

- Financiële gegevens: Bankgegevens, kostenplaats vereist voor facturering of betalingen, kredietstatus;

- Overige bedrijfsgegevens: Zoals bedrijfstitel of professionele rol;

- Zakelijk interessegebied: HeidelbergMaterials producten en diensten die eerder zijn gekocht of binnen het interessegebied van de persoon liggen; en

- Meningen: over onze producten en diensten (bijv. klantenenquêtes) om de diensten en relaties van onze klanten te verbeteren.

Bronnen van de verzamelde persoonsgegevens

Wij verzamelen uw persoonsgegevens wanneer u als individu:

- goederen of diensten van ons te kopen;

- goederen of diensten aan ons te leveren;

- door uw werkgever zijn aangewezen als onze contactpersoon voor het indienen van voorstellen, het beheren van opdrachten van klanten, facturering of (voor bedrijven die diensten aan ons verlenen) voor het beheren van de servicerelatie en het betalen van facturen;

- ons registratieformulier of ander indieningsformulier in te vullen, of een verzoek in te dienen om op onze mailinglijst te worden geplaatst; of

- ons of een van onze medewerkers anderszins uw contactgegevens of andere persoonsgegevens verstrekken.

Persoonsgegevens kunnen ook worden verkregen uit gepubliceerde bronnen (bijv. Kamer van Koophandel om bijvoorbeeld de bevoegdheden van de ondertekenaars te bevestigen, sociale media) en van onze gelieerde bedrijven.

Doeleinden van de verzamelde persoonsgegevens

Wij verwerken deze persoonsgegevens tot wat relevant is voor het leveren van of informeren over onze producten of diensten of het anderszins zakendoen met u (bijv. het kopen van goederen of diensten van onze leveranciers).

Wij verwerken uw persoonsgegevens om:

- onze klanten te voorzien van onze producten of diensten Om bestellingen, aankopen te voltooien en uit te voeren, betalingen te verwerken, uw bestellingen te leveren, te communiceren over uw aankopen en u te voorzien van gerelateerde klantenservice;

- klanten, potentiële klanten en zakelijke leads te informeren over onze nieuwe producten, diensten of evenementen Zoals updates, aankondigingen over onze nieuwe producten, promoties, om u uitnodigingen voor onze evenementen te sturen;

- onze leveranciers te selecteren (aanbestedingsproces), om onze leveranciers en dienstverleners te instrueren en hen te compenseren voor hun diensten

- corresponderen met onze zakelijke of professionele contacten (bijv. ondernemers, architecten, beroepsfederaties)

- te reageren op de vragen en te voldoen aan verzoeken van onze klanten, zakelijke of professionele contacten Bijvoorbeeld door het versturen van nieuwsbrieven, het gericht informeren over onze producten of diensten

- administratieve informatie verzenden Zoals bijvoorbeeld met betrekking tot wijzigingen in onze algemene voorwaarden of ons beleid

- om deel te nemen aan onze enquêtes, promoties, wedstrijden en om deze activiteiten te beheren

- voor andere zakelijke doeleinden Zoals bijvoorbeeld het analyseren en beheren van onze bedrijven, marktonderzoek, audits, het ontwikkelen van nieuwe producten, het verbeteren van onze diensten en producten, het bepalen van de effectiviteit van onze promotiecampagnes, het meten van klanttevredenheid en het verlenen van klantenservice;

- als wij dat nodig of gepast achten: Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (bijv. om te voldoen aan economische en handelssancties), om de kredietstatus te controleren, om te reageren op verzoeken van openbare en overheidsinstanties, om onze algemene voorwaarden af te dwingen, om onze activiteiten of die van een van onze gelieerde ondernemingen te beschermen, om onze rechten, privacy, veiligheid of eigendom en/of die van onze gelieerde ondernemingen te beschermen, u of anderen, en om ons in staat te stellen beschikbare rechtsmiddelen aan te wenden of de schade die we kunnen oplopen te beperken.

De bovenstaande verwerkingsactiviteiten zijn noodzakelijk om (i) een contract met u aan te gaan; (ii) een contract met u uit te voeren (om diensten of producten van ons of van u te ontvangen); (iii) om onze legitieme zakelijke belangen te dienen (bijv. door u meer informatie te verstrekken over onze diensten en producten, de tevredenheid van klanten te meten, onze producten en diensten te verbeteren); of (iv) om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

Als u ons uw persoonsgegevens niet wilt verstrekken en deze noodzakelijk zijn om (i) een contract met u aan te gaan; (ii) een contract met u uit te voeren; (iii) u meer informatie te verstrekken over onze diensten en producten of anderszins zaken met u te doen; of (iv) te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, dan zullen we niet in staat zijn om een contract met u aan te gaan, u de gevraagde informatie, diensten of producten te verstrekken, of van u de gevraagde informatie, diensten of producten te ontvangen, of zaken met u te doen.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

We bewaren uw persoonlijke gegevens gedurende de periode die nodig is om de hierboven genoemde doeleinden te bereiken:

- zolang u klant, dienstverlener, bedrijf of professionele stakeholder blijft; of

- zolang de wettelijke verjaringstermijn om een vordering of rechtsvordering in te stellen; of

- voor een langere bewaartermijn als dit wettelijk verplicht of toegestaan is (bijv. gezondheids- en veiligheidswetgeving, in geval van een geschil).

Als u onze nieuwsbrieven en andere promotionele of marketinginformatie ontvangt

Als u een klant, een prospect of een zakelijke lead bent (bijv. architecten, ondernemers), gebruiken wij uw persoonsgegevens om u een betere klantervaring te bieden of u op de hoogte te houden van onze producten en diensten.

Soorten verzamelde persoonsgegevens

We verzamelen de volgende soorten informatie:

- Uw basisidentificatie en contactgegevens: Uw voor- en achternaam, uw bedrijfsnaam, rol/functie, telefoonnummer, e-mailadres, professioneel adres, taal;

- Informatie over uw klantrelatie met ons: We verzamelen persoonsgegevens wanneer u onze producten en diensten koopt, zoals uw eerdere aankopen, productvoorkeuren, informatie over onze evenementen waaraan u hebt deelgenomen en feedback die u ons hebt gegeven;

Bronnen van de verzamelde persoonsgegevens

We verzamelen de informatie rechtstreeks van u wanneer u onze diensten gebruikt of onze producten koopt, of wanneer u zich registreert voor een van onze evenementen.

Doeleinden van de verzamelde persoonsgegevens

We gebruiken uw persoonsgegevens om u informatie te verstrekken over onze producten en diensten, onze promoties en evenementen waarvan wij denken dat ze u kunnen interesseren. Wij voorzien u van onze nieuwsbrieven en promotionele of marketinginformatie per post of e-mail.

Als u een klant bent, beschouwen wij u als legitieme zakelijke belangen om u te voorzien van bepaalde marketinginformatie over onze producten en diensten, onze promoties en evenementen waarvan wij denken dat ze u kunnen interesseren.

Als u een prospect of een zakelijke lead bent, verstrekken wij u bepaalde marketinginformatie over onze producten en diensten, onze promoties en evenementen zodra we uw toestemming hebben verkregen (opt-in).

U kunt uw toestemming eenvoudig intrekken of u afmelden voor onze e-marketingberichten door op de link "afmelden" onderaan elke marketing-e-mail te klikken.

U kunt zich ook afmelden (opt-out) voor onze nieuwsbrieven die per post worden verzonden door contact met ons op te nemen via marketing@heidelbergmaterials.com.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens om u te voorzien van onze nieuwsbrieven en andere promotionele of marketingdoeleinden zolang u deze informatie van ons wilt ontvangen. Als u besluit om u af te melden voor of uw toestemming in te trekken voor onze nieuwsbrieven en andere promotionele of marketinginformatie, zullen we uw persoonlijke gegevens niet langer voor dit doel gebruiken. Het is echter mogelijk dat we uw persoonsgegevens voor een ander doel moeten bewaren (bijvoorbeeld om onze klantrelatie uit te voeren).

Als u een sollicitant bent

Soorten verzamelde persoonsgegevens

Wanneer u solliciteert op een van onze vacatures, verwerken wij enkele persoonsgegevens over u die nodig zijn om uw sollicitatie af te handelen. Dit omvat:

- Uw naam, adres en contactgegevens, inclusief e-mailadres en telefoonnummer;

- Details over je opleiding of kwalificaties, (soft en hard) skills en persoonlijkheid, ervaring en arbeidsverleden;

- Informatie over jouw huidig salaris en eventueel van toepassing zijnde uitkeringsrechten;

- Kopie van het rijbewijs voor specifieke functies waarvoor dergelijke informatie vereist is (bijv. posities van vrachtwagenchauffeurs); en

- Informatie over uw recht om in Nederland te werken.

Bronnen van de verzamelde persoonsgegevens

We kunnen deze informatie op verschillende manieren verzamelen. De persoonsgegevens die wij verwerken, worden voornamelijk rechtstreeks door u aan ons verstrekt via uw sollicitatie, cv's of cv, of verzameld via interviews of andere vormen van beoordeling.

In sommige gevallen kunnen we uw persoonsgegevens verzamelen uit andere bronnen, zoals referenties van eerdere werkgevers, wervingsbureaus, overheidsinstanties, scholen, openbaar toegankelijke informatiebronnen als internet of openbare sociale mediaprofielen.

Doeleinden van de verzamelde persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens:

- Om stappen te ondernemen op uw verzoeken met betrekking tot uw sollicitatie, of om een contract met u aan te gaan als u een succesvolle sollicitant bent;

- Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld om te controleren of een succesvolle aanvrager in aanmerking komt om in Nederland te werken, om te voldoen aan de economische en handelssanctiewetgeving;

- Om het te verwerken op basis van onze legitieme zakelijke belangen, bijvoorbeeld om de geschiktheid van een kandidaat voor een baan te beoordelen en te bevestigen en om deze bij te houden; om te beslissen aan wie een baan wordt aangeboden of om te reageren op en zich te verdedigen tegen juridische claims; om wervingsstatistieken te monitoren: bijvoorbeeld de effectiviteit van ons wervingsproces; of

- Wanneer we uw toestemming hebben verkregen, d.w.z. wanneer we een sollicitatie behouden van een niet-succesvolle kandidaat die niettemin wordt beschouwd als een interessant vooruitzicht voor toekomstige vacatures, of wanneer relevant om contact op te nemen met eerdere werkgevers voor referentiecontroles.

Als u ons uw persoonsgegevens niet wilt verstrekken om uw sollicitatie te verwerken, kunnen we niet i) uw sollicitatie verwerken, ii) een contract aangaan voor succesvolle sollicitanten, iii) voldoen aan onze wettelijke verplichtingen of iv) onze legitieme zakelijke belangen dienen.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Als uw sollicitatie niet succesvol is, bewaren wij uw persoonsgegevens gedurende 3 maanden na het einde van het wervingsproces om ons te kunnen verdedigen tegen juridische claims.

We zullen u ook vragen of u ermee instemt dat wij uw persoonlijke gegevens in ons bestand bewaren voor verdere kansen op werk. In een dergelijk geval bewaren we uw gegevens voor dit doel gedurende een periode van 12 maanden na het einde van het wervingsproces.

Aan het einde van die periode of als u uw toestemming voor andere vacatures intrekt, worden uw persoonsgegevens verwijderd.

Als uw sollicitatie succesvol is, worden de persoonsgegevens die tijdens het wervingsproces zijn verzameld, overgebracht naar uw personeelsdossier (elektronisch en op papier) en bewaard tijdens uw dienstverband. De periodes gedurende welke uw gegevens worden bewaard, worden aan u verstrekt in een andere privacyverklaring (voor personeel).

Als u een van onze sites of gebouwen bezoekt

Soorten verzamelde persoonsgegevens

CCTV en andere apparaten voor het vastleggen/opnemen van beelden

CCTV en andere apparaten voor het vastleggen/opnemen van beelden worden gebruikt op onze locaties en locaties. Daarom kan uw afbeelding worden vastgelegd wanneer u een van onze sites of gebouwen bezoekt. De CCTV en andere beeldopname-/opnameapparatuur worden aangegeven met een pictogram of symbool bij de verschillende ingangen van de locaties en gebouwen.

Receptie

Bij de receptie in ons pand verzamelen wij voornaam, achternaam, bedrijfsnaam, autonummerplaat, tijd in en uit, hostnaam, handtekening en datum van het bezoek van onze bezoekers.

Werknemers van bedrijven of aannemers die toegang hebben tot onze sites om werk uit te voeren

We verzamelen ook persoonsgegevens van de werknemers of aannemers van de bedrijven die op onze sites werken: voornaam en achternaam, bedrijf waarvoor hij/zij werkt, rol of functie, telefoonnummer, afdeling of site om toegang te krijgen.

Doeleinden van de verzamelde persoonsgegevens

De persoonsgegevens worden verzameld voor de volgende doeleinden:

- Om onze contractuele verplichtingen met onze dienstverleners en aannemers na te komen;

- Om te zorgen voor de naleving van onze wettelijke verplichtingen (bijv. wettelijke verplichtingen op het gebied van gezondheid en veiligheid) (bijv. ingrijpen in geval van arbeidsongevallen of ongevallen van derden op locaties of gebouwen, dergelijke ongevallen beheren en onderzoeken, dergelijke ongevallen melden aan verzekeringsmaatschappijen en andere relevante derden) jegens ons personeel, aannemers, dienstverleners en bezoekers die toegang hebben tot onze sites en gebouwen;

- om onze legitieme zakelijke belangen te dienen om de veiligheid van onze sites en gebouwen te waarborgen en om het productieproces op onze machines te controleren.

Specifieke veiligheidsmaatregelen

De beelden die zijn vastgelegd op CCTV en andere apparaten voor het vastleggen / opnemen van beelden zijn veilig beveiligd tegen manipulatie en andere vormen van onrechtmatige verwerking. Slechts een zeer beperkt aantal personen heeft toegang tot die beelden.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig is voor de hierboven genoemde doeleinden. In het bijzonder worden beelden die zijn vastgelegd op CCTV en andere apparaten voor het vastleggen / opnemen van beelden maximaal 4 weken na het bezoek bewaard, tenzij we ze voor een langere periode moeten bewaren (bijvoorbeeld als de opgenomen beelden potentiële criminele activiteiten of incidenten vertonen).

Als u belt of gebeld wordt door onze klantenservice (Order Intake & Dispatch Service) - Gespreksopname

Telefoongesprekken van en naar ons klantenservicecentrum (d.w.z. orderintake en verzendservice) worden geregistreerd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving om commerciële transacties te documenteren (d.w.z. het opnemen, bewaken en verifiëren van uw bestellingen en leveringen, evenals bestellingen die we plaatsen bij onze leveranciers en aannemers voor pomp- en vrachtwagengerelateerde diensten) en voor het trainen en verbeteren van de kwaliteit van ons klantenservicecentrum.

Order Intake en Dispatch Service opgenomen telefoonlijnen en gerelateerde e-mails zijn de volgende.

ZaakOrderintake via telefoonlijnE-mail order intake
Heidelberg Materials Nederland NV+31 73 206 60 60

Orders-cement-nl@heidelbergmaterials.com

bestellingenRMCNL@heidelbergmaterials.com

Zaak Orderintake via telefoonlijn E-mail order intake Heidelberg Materials Nederland NV +31 73 206 60 60 bestellingenrmc@heidelbergmaterials.com bestellingencem@heidelbergmaterials.com

Soorten verzamelde persoonsgegevens

Tijdens de gesprekken verzamelen we de volgende informatie:

- over onze klanten: voor- en achternaam, mobiel of vast telefoonnummer, adres van kantoren, contactgegevens van de contactpersoon, naam van de werkgever, btw-nummer, productkeuzes, plaats en tijdstip van levering;

- over onze leveranciers en aannemers: voor- en achternaam, mobiel of vast telefoonnummer, adres van kantoren, contactgegevens van de contactpersoon, naam van de werkgever, btw-nummer.

We registreren geen persoonlijke gegevens die niet nodig zijn om bestellingen en leveringen van onze klanten te verwerken en te beheren of om bestellingen te verwerken en te beheren die bij onze leveranciers of aannemers zijn geplaatst voor pomp- en vrachtwagengerelateerde diensten. We registreren geen gevoelige persoonlijke gegevens of kritieke persoonlijke gegevens zoals financiële gegevens.

Bronnen van de verzamelde persoonsgegevens

De persoonlijke gegevens met betrekking tot bestellingen en leveringen worden rechtstreeks van u verzameld tijdens de gesprekken met ons klantenservicecentrum.

Doeleinden van de verzamelde persoonsgegevens

We registreren telefoongesprekken van (uitgaande gesprekken) of naar (inkomende oproepen) onze Order Intake & Dispatch Service in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving:

- om onze commerciële transacties met onze klanten, leveranciers en aannemers vast te leggen; en

- voor het opleiden van onze medewerkers in ons klantenservicecentrum en het verbeteren van de kwaliteit van ons klantenservicecentrum.

Voor inkomende oproepen naar onze Order Intake & Dispatch Service worden aan het begin van het gesprek een specifieke pieptoon en informatiebericht afgespeeld om deelnemers aan het gesprek te informeren over de registratie, de doeleinden ervan en hoe zij deze privacyverklaring kunnen raadplegen. Een klant, leverancier of aannemer kan ook contact opnemen met onze Order Intake & Dispatch Service via e-mail (zie bovenstaande tabel).

Specifieke veiligheidsmaatregelen

De gespreksopnamen zijn alleen toegankelijk op een need-to-know-basis voor i) het opnemen en verwerken van bestellingen en leveringen, evenals het beheren van de accounts bij onze klanten, leveranciers en aannemers; en ii) voor de opleiding van ons personeel in ons klantenservicecentrum en de verbetering van de kwaliteit van ons klantenservicecentrum. De servers bevinden zich binnen de Europese Economische Ruimte en de toegang tot de opnames wordt gemonitord via een beveiligingslogboek.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Met het oog op het registreren van commerciële transacties worden gespreksopnamen bewaard zolang commerciële transacties voor de rechtbank kunnen worden aangevochten (d.w.z. 5 jaar voor de aansprakelijkheid die is vastgesteld door het Burgerlijk Wetboek), tenzij vereist of toegestaan om langer te worden bewaard (bijvoorbeeld in geval van een geschil, onderzoek).

Gespreksopnames worden 1 maand na het maken van de opname niet meer gebruikt voor trainingsdoeleinden.

Als u een van onze websites bezoekt

Wanneer u een van onze websites bezoekt zoals www.heidelbergmaterials-benelux.com ("Websites"), vallen de persoonsgegevens die wij verzamelen in twee categorieën: i) persoonsgegevens die u vrijwillig aan ons verstrekt; en ii) persoonlijke informatie verzameld met behulp van geautomatiseerde middelen zoals cookies.

Persoonlijke informatie die vrijwillig door u wordt verstrekt bij het bezoeken van een van onze websites

We verzamelen en bewaren automatisch informatie die door uw browser naar ons wordt verzonden in de serverlogbestanden. Dit omvat:

• browsertype/-versie

• gebruikt besturingssysteem

• verwijzende URL (de eerder bezochte site)

• hostnaam van de computer die toegang heeft tot de site (IP-adres)

• tijdstip van de serveraanvraag

We kunnen deze gegevens niet toeschrijven aan specifieke personen. Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen. Bovendien worden de gegevens na statistische analyse verwijderd. Aanvullende persoonsgegevens zoals uw naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres worden niet verzameld, tenzij deze gegevens vrijwillig door u worden verstrekt, bijvoorbeeld in het kader van een registratie, enquête, wedstrijd, uitvoering van een overeenkomst of verzoek om informatie.

Persoonlijke informatie verzameld via geautomatiseerde middelen zoals cookies

Sommige webpagina's maken gebruik van zogenaamde cookies. Hun doel is om onze aanwezigheid op internet gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en door uw browser worden opgeslagen. De meeste cookies die wij gebruiken zijn 'sessiecookies'. Ze worden automatisch verwijderd aan het einde van uw bezoek. Cookies zijn niet schadelijk voor uw computer en bevatten geen virussen. Als u niet wilt dat cookies op uw harde schijf worden opgeslagen, kunt u de instellingen van uw browser dienovereenkomstig aanpassen.

Persoonlijke informatie verzameld door Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst die wordt aangeboden door Google, Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) wordt verzonden naar en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten. In geval van activering van de IP-anonimisering zal Google het laatste octet van het IP-adres inkorten/anonimiseren voor lidstaten van de Europese Unie en voor andere partijen bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres verzonden naar en ingekort door Google-servers in de VS. In opdracht van de websiteprovider zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de website-aanbieder te leveren. Google zal uw IP-adres niet koppelen aan andere gegevens in handen van Google. U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen in uw browser te selecteren. Houd er echter rekening mee dat als u dit doet, u mogelijk niet de volledige functionaliteit van deze website kunt gebruiken. Bovendien kunt u voorkomen dat Google gegevens (cookies en IP-adres) verzamelt en gebruikt door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is onder https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.

U kunt het gebruik van Google Analytics weigeren door een schakelaar te gebruiken. Er wordt een opt-out-cookie op de computer geplaatst, die de toekomstige verzameling van uw gegevens bij een bezoek aan deze website voorkomt.

(Klik op de onderstaande link en ga naar de sectie "Cookies van derden" om uw huidige status te wijzigen)

https://heidelbergmaterials-benelux.com/nl/cookieverklaring

Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u op http://www.google.com/analytics/terms/gb.html of bij https:// www.google.de/intl/en_uk/policies/. Houd er rekening mee dat op deze website de Google Analytics-code wordt aangevuld met "anonymizeIp" om een geanonimiseerde verzameling van IP-adressen te garanderen (zogenaamde IP-masking).

etracker

Heidelberg Materials maakt gebruik van de diensten van etracker GmbH, Hamburg, Duitsland (www.etracker.com) om gebruiksgegevens te analyseren. Wij gebruiken cookies voor webanalyse niet standaard, maar vragen voor toepassing van analyse- en optimalisatiecookies altijd vooraf uw uitdrukkelijke toestemming. Als u hiermee instemt, worden cookies gebruikt om een statistische analyse van het bereik van deze website en het meten van het succes van onze online marketingmaatregelen en testprocedures mogelijk te maken, bijvoorbeeld om verschillende versies van ons online aanbod of bepaalde aspecten daarvan te testen en te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de internetbrowser op het apparaat van de gebruiker worden opgeslagen. De cookies van etracker bevatten geen informatie waarmee een gebruiker kan worden geïdentificeerd.

De gegevens die etracker in opdracht van Heidelberg Materials genereert, worden door etracker uitsluitend in Duitsland in opdracht van Heidelberg Materials verwerkt en opgeslagen en zijn derhalve onderworpen aan de strenge Duitse en Europese wetten en normen inzake gegevensbescherming. In dit verband is etracker onafhankelijk gecontroleerd, gecertificeerd en bekroond met het ePrivacyseal-keurmerk voor gegevensbescherming.

De verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op art. 6 lid 1 sub f (gerechtvaardigd belang) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ons gerechtvaardigd belang is de optimalisatie van ons online aanbod en onze website. Aangezien de privacy van onze bezoekers voor ons zeer belangrijk is, worden de gegevens die mogelijk een verwijzing naar een individuele persoon mogelijk maken, zoals IP-adressen, registratie- of apparaat-ID's, zo snel mogelijk geanonimiseerd of gepseudonimiseerd. Etracker gebruikt de gegevens niet voor andere doeleinden, combineert ze niet met andere gegevens en geeft ze niet door aan derden.

Als u een van onze applicaties gebruikt

Wij verzamelen persoonlijke informatie over u wanneer u onze applicatie Track & Trace gebruikt.

Het doel van onze toepassing van Track &Trace is om onze klanten in staat te stellen hun bestellingen en leveringen te volgen.

Soorten verzamelde persoonsgegevens

Om onze applicatie Track &; Trace te kunnen gebruiken, moeten wij de volgende persoonsgegevens over u verzamelen: uw naam en achternaam, mobiel telefoonnummer, e-mailadres en de bedrijfsnaam waarvoor u werkt.

Bronnen van de verzamelde persoonsgegevens

Deze informatie is afkomstig van u wanneer u zich registreert voor de applicatie of van onze klantenservice wanneer u uw accountmanager vraagt om de registratie voor u aan te maken.

Doeleinden van de verzamelde persoonsgegevens

We verzamelen deze informatie voor de volgende doeleinden:

- Om het account van de gebruiker te kunnen aanmaken die zich wil registreren voor onze Track &Trace applicatie om zijn/haar bestellingen en leveringen te volgen; en

- Om het account van de gebruiker te kunnen verifiëren als een van onze klanten.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

De persoonsgegevens worden bewaard zolang de gebruiker de applicatie actief gebruikt. De klantgegevens worden bijgewerkt wanneer u wijzigingen doorgeeft aan uw contactpersoon voor accountmanager of verkoopbeheerder.

Hoe kunnen wij uw persoonsgegevens openbaar maken?

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving en in overeenstemming met deze privacyverklaring, kunnen we uw persoonlijke gegevens openbaar maken:

- binnen de HeidelbergMaterials Group of aan andere gelieerde bedrijven, voor doeleinden die in overeenstemming zijn met deze privacyverklaring. We nemen voorzorgsmaatregelen om de toegang tot uw persoonlijke gegevens alleen te beperken tot die personeelsleden die een legitieme zakelijke behoefte hebben om er toegang toe te krijgen in overeenstemming met de privacyverklaring;

- aan onze externe dienstverleners, zoals betalings- of factureringsverwerking, IT-diensten, websitehosting, orderafhandeling, infrastructuurvoorziening, beveiliging, auditdiensten en andere diensten, om hen in staat te stellen hun diensten te verlenen;

- aan een bevoegde wetshandhavingsinstantie, regelgevende, overheidsinstantie, rechtbank of andere derde partij, zoals, maar niet beperkt tot, de politieautoriteiten, de belastingautoriteiten, de socialezekerheidsautoriteiten, wanneer een dergelijke overdracht noodzakelijk is (i) als een kwestie van toepasselijke wet- of regelgeving, (ii) om onze wettelijke rechten uit te oefenen, vast te stellen of te verdedigen, (iii) om uw vitale belangen of die van een ander individu te beschermen, of (iv) op basis van een gerechtelijk bevel;

- aan onze auditors, adviseurs, wettelijke vertegenwoordigers en soortgelijke agenten in verband met adviesdiensten die zij aan ons verlenen voor legitieme doeleinden en in overeenstemming met de doeleinden die in deze privacyverklaring worden beschreven;

- In het geval dat wij, of een deel van onze activa, worden overgenomen, kunnen we alle soorten persoonlijke gegevens delen met het overnemende bedrijf.

Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

Wij nemen technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens adequaat te beschermen en de kwaliteit ervan te behouden. We brengen voortdurend verbeteringen aan in deze bescherming in overeenstemming met de technische vooruitgang. We gebruiken een reeks fysieke, elektronische en bestuurlijke maatregelen om ervoor te zorgen dat we uw persoonlijke gegevens veilig houden.

Internationale overdracht van persoonsgegevens

Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan derden buiten de EER (Europese Economische Ruimte) anders dan binnen de HeidelbergMaterials Group of andere gelieerde ondernemingen (zie het bovenstaande gedeelte over Hoe kunnen wij uw persoonsgegevens bekendmaken?), behalve in de volgende gevallen:

- U hebt uitdrukkelijk ingestemd met de overdracht;

- De overdracht is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract tussen u en ons of de uitvoering van precontractuele maatregelen die op uw verzoek zijn genomen;

- De overdracht is noodzakelijk voor het sluiten of uitvoeren van een in uw belang gesloten overeenkomst tussen ons en een andere natuurlijke of rechtspersoon;

- De doorgifte is noodzakelijk om gewichtige redenen van algemeen belang;

- De overdracht is noodzakelijk voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen;

- De overdracht is noodzakelijk om uw vitale belangen of van andere personen te beschermen, wanneer de betrokkene fysiek of juridisch niet in staat is om toestemming te geven;

- Bij het gebruik van standaardclausules van het EU-model; of

- Indien geautoriseerd door de gegevensbeschermingsautoriteit.

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

U hebt een aantal rechten onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

- U heeft het recht om geïnformeerd te worden over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken. Dit is het doel van deze privacyverklaring.

- U hebt het recht om toegang te krijgen tot uw persoonlijke gegevens, uw persoonlijke gegevens in te zien en te vragen om te worden gecorrigeerd of bijgewerkt.

- U hebt het recht om ons te vragen uw persoonsgegevens te verwijderen, bezwaar te maken of de verwerking ervan te beperken, of om de overdraagbaarheid ervan te vragen.

- U hebt het recht om niet te worden onderworpen aan een beslissing die uitsluitend is gebaseerd op een geautomatiseerd proces, inclusief profilering, dat rechtsgevolgen voor u heeft of u op vergelijkbare wijze aanzienlijk treft.

- U hebt het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken, wanneer we erop vertrouwen om uw persoonlijke gegevens te gebruiken (bijvoorbeeld om u (als prospect of zakelijke lead) bepaalde marketinginformatie over onze diensten of goederen te verstrekken).

De bovenstaande rechten kunnen onderworpen zijn aan enkele wettelijke voorwaarden. Om een van uw bovenstaande rechten uit te oefenen, of als u vragen hebt over deze privacyverklaring, kunt u ons schrijven op dit e-mailadres: DPC-Bene@heidelbergmaterials.com.

We zullen alle redelijke stappen ondernemen om op uw verzoek te reageren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Wanneer u een van de bovenstaande rechten uitoefent, zullen wij u vragen om ons een kopie van een geldig identiteitsbewijs (bijv. uw identiteitskaart) te verstrekken om u te authenticeren.

U kunt de bovenstaande contactgegevens ook gebruiken als u zich zorgen maakt of een klacht bij ons wilt indienen met betrekking tot de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij uw lokale autoriteit voor gegevensbescherming in uw rechtsgebied. In Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens.

Update van deze privacyverklaring

We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken. Om u te laten weten wanneer we wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring, zullen we de herzieningsdatum bovenaan de pagina wijzigen. De nieuwe gewijzigde of gewijzigde privacyverklaring is van toepassing vanaf de herzieningsdatum. Daarom raden we u aan om deze privacyverklaring regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van hoe we uw persoonlijke gegevens beschermen.

Link naar andere websites

Onze websites kunnen hyperlinks bevatten naar websites die eigendom zijn van en worden beheerd door andere entiteiten van de HeidelbergMaterials Group of derden. Ze worden niet door ons verstrekt. Dergelijke websites, evenals andere websites die kunnen zijn gekoppeld aan onze websites, vallen niet onder deze privacyverklaring. Ze hebben hun eigen privacyverklaring. We moedigen bezoekers daarom aan om dergelijke privacyverklaringen op elk van deze andere websites te lezen voordat ze persoonlijke gegevens bekendmaken. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor deze andere websites en de respectieve privacypraktijken van websites van derden en uw gebruik van dergelijke websites is op eigen risico.

Met wie kunt u contact opnemen?

Als u vragen, opmerkingen of verzoeken heeft, neem dan contact met ons op via hDPC-Bene@heidelbergmaterials.com.