Romont groeve: een nieuw didactisch pad om de rijke biodiversiteit van de site te ontdekken

De cementfabriek van Heidelberg Materials in Lixhe (vroeger CBR) opent het natuurpad dat ze onlangs heeft aangelegd in haar groeve van Romont. De groeve van Romont en de heraanleg ervan zijn uniek in België. Ze combineren tijdelijke ontginning, agrarische herinrichting, de aanleg van een educatief en recreatief pad, de creatie van bosgebieden en de ontwikkeling van de biodiversiteit.

De steengroeve van Romont ligt aan de regionale grens in de gemeente Bassenge, die voor meer dan 80% uit landbouwgrond bestaat. De steengroeve is echter een tijdelijke activiteit in het natuurlijke landschap. De rehabilitatie ervan biedt de mogelijkheid om de geëxploiteerde gebieden hun oorspronkelijke bestemming terug te geven, of een bestemming die beantwoordt aan de agronomische en landschappelijke uitdagingen van het Waalse Gewest.  
De vergunning vereist dat de herontwikkeling geleidelijk wordt uitgevoerd, zodat het nieuwe land weer deel kan gaan uitmaken van de lokale economie.


Biodiversiteit centraal in het beleid van de cementfabriek

Tijdens de extractie en de herontwikkeling van de ontgonnen gebieden in Romont wordt bijzondere aandacht besteed aan het behoud en vooral de ontwikkeling van de biodiversiteit van de site. Voorafgaand aan en tijdens de winnings- en herontwikkelingsfasen neemt het bedrijf, met de steun van natuurdeskundigen, een aantal proactieve maatregelen om habitats en/of biotopen te creëren die bedoeld zijn om de vele dier- en plantensoorten, waarvan sommige bedreigd zijn, en die hun toevlucht hebben gevonden in de groeve van Romont te beschermen.

Een belangrijke speler in de regio

De cementfabriek van Lixhe heeft een aantal partnerschappen gesloten met regionale spelers om ervoor te zorgen dat haar activiteiten optimaal worden geïntegreerd in de lokale omgeving. Deze partnerschappen zijn talrijk en gevarieerd: 

  • samenwerking met natuurgidsen voor wandelingen in de steengroeven die de fabriek bevoorraden;
  • ecologische verbindingen helpen creëren tussen steengroeven en nabijgelegen natuurgebieden;
  • steun voor sociale, educatieve en sociaal-culturele activiteiten
  • of, via het project Robinwood, de valorisatie van Robinia-hout om de lokale sector voor buitenschrijnwerk via de korte keten te bevoorraden.