Veiligheidsverbintenissen

Gezondheid en veiligheid zijn onze topprioriteit en maken integraal deel uit van de kernwaarden van ons bedrijf. Ons doel is "zero harm" te bereiken. Door preventieve maatregelen trachten wij het risico op ongevallen, letsels en beroepsziekten tot een minimum te beperken. Om onze prestaties voortdurend te verbeteren, beheren wij gezondheid en veiligheid met behulp van passende beheersystemen.

De belangrijkste elementen van onze aanpak

  • Wij stellen duidelijke doelstellingen en bijbehorende actieplannen op.

  • Wij zorgen voor veilige en gezonde werkplekken, veilige uitrusting en veilige werkprocedures en praktijken, gebaseerd op de resultaten van regelmatig geëvalueerde risicobeoordelingen.

  • Wij geven advies en instructies over de behandeling van onze producten in overeenstemming met alle lokale, regionale, nationale en internationale wetgeving, alsook met onze eigen gezondheids- en veiligheidsnormen en -procedures.
  • Wij houden toezicht op, bewaken en analyseren de gezondheids- en veiligheidsprestaties en -processen ten opzichte van de vereisten.

  • Wij inspecteren en controleren regelmatig de werkterreinen en -praktijken om ervoor te zorgen dat aan de interne en externe eisen wordt voldaan.

  • Wij leiden werknemers op over gezondheids- en veiligheidskwesties die van invloed zijn op hun werk, zodat zij over de juiste vaardigheden beschikken om hun taken veilig uit te voeren.