Producten

Granulaten of toeslagmaterialen in de vorm van zand en grind worden samen met cement en water gebruikt bij de productie van betonmortel of betonproducten. Zij vormen als het ware het dragende skelet van het beton. Toeslagmaterialen worden vaak naar herkomst ingedeeld. Zo is er de natte winning uit rivier of zee en is er de droge winning van gebroken natuursteen zoals graniet en porfier. Behalve voor beton is het materiaal grondstof voor bouwprojecten, aanleg van wegen, ballast voor spoorwegen en vele andere toepassingen.