Alternatieve grondstoffen en brandstoffen

Het behoud van natuurlijke hulpbronnen maakt deel uit van onze duurzame strategie. Daarom maken wij meer gebruik van alternatieve brandstoffen en bijproducten van andere industrieën als grondstoffen. Wij gebruiken ook alternatieve grondstoffen voor de productie van klinker, het belangrijkste tussenproduct bij de cementproductie. Op die manier verminderen wij de hoeveelheid CO2-intensieve klinkers.

Alternatieve grondstoffen

Vliegassen

Vliegassen zijn afkomstig van de verbranding van steenkool in grote industriële ketels en in ketels van kolengestookte elektriciteitscentrales. Deze vliegas maakt deel uit van het recept voor producten om klinker te produceren. Bovendien kan het tot 30% van het cement in beton vervangen. De toepassing ervan kan soms de levensduur van beton verhogen.

Lees meer

Gecalcineerde klei

In vergelijking met cement dat geheel uit klinker bestaat, kan cement met gecalcineerde klei de CO2-footprint met 35 tot 50 % verminderen. Gecalcineerde klei is niet alleen een gedeeltelijke vervanger, maar wordt gecalcineerd bij 750°C, tegenover 1.450°C voor klinker. Hierdoor is dus minder brandstof nodig.

Lees meer

Gegranuleerde hoogovenslak

Bij de productie van ruwijzer in het hoogovenproces in een staalfabriek, komen zogeheten hoogovenslakken vrij. Vanwege de specifieke chemische samenstelling, en de snelle afkoeling, wordt een materiaal verkregen, gegranuleerde hoogovenslak geheten, dat heel interessante eigenschappen heeft voor de productie van cement.

Lees meer

Pozzolan

Pozzolan is een natuurlijk gesteente van vulkanische oorsprong. Door zijn samenstelling, rijk aan silica, aluminiumoxide en andere mineralen, reageert het op soortgelijke wijze als klinker en kan het worden beschouwd als een mogelijk alternatief voor de cementproductie.

Lees meer

Alternatieve brandstoffen

Een manier om fossiele brandstoffen in de cementproductie te vervangen, is de
inzet van secundaire producten uit andere industrieën, zoals Resofuel en Plastifuel.
Lees meer