Eerste hulp technieken

Inademen van cement : Breng het slachtoffer in de frisse lucht.  

Oogcontact met cement : Spoel met grote hoeveelheden water gedurende ten minste 15 minuten tot de irritatie is verdwenen. - Verwijder eerst de contactlenzen. Zoek medische hulp! 

Inslikken van cement : Inslikken van cement kan irritatie van de mond, keel en slokdarm veroorzaken. Spoel in dat geval uw mond met veel water (2 à 3 glazen) en drink veel water of melk.

Huidirritatie : Verwijder het cement met water en een (papieren) doek. - Minstens 10 minuten met water spoelen tot de irritatie verdwenen is. Indien nodig, behandelen met een handcrème.  

Eczeem als gevolg van cement of bindmiddel : Raadpleeg een arts.

Raadpleeg onze Preventiemaatregelen