Ventileer de ruimte

In alle omstandigheden is een goede ventilatie van de ruimte aan te bevelen om een concentratie van poedervormige stoffen, zoals cement, te voorkomen. De blootstellingswaarde (of MAC-waarde) is een maat die de maximaal aanvaardbare concentratie van schadelijke of gevaarlijke stoffen in de werkomgeving uitdrukt.

De blootstellingswaarde voor cementstof is bij wet vastgesteld op 10 mg/m3. De blootstellingswaarde heeft echter betrekking op een continue stofbelasting in de lucht. Daarom is een goede ventilatie van de ruimte zeer zinvol en zorgt ervoor dat deze drempel niet wordt overschreden om veilig te kunnen werken.

Raadpleeg onze Preventiemaatregelen

Raadpleeg onze Preventiemaatregelen