Gebruik een reductiemiddel

Om de gebruikers van cement beter te beschermen, is begin 2005 de Europese Richtlijn 2003/53/EG in werking getreden. In deze richtlijn wordt bepaald dat "het verboden is cement of cementhoudende preparaten in de handel te brengen of te gebruiken waarvan de gehydrateerde vorm meer dan 0,0002% oplosbaar chroom (VI) bevat, berekend op het drooggewicht van het cement". Oplosbaar chroom(VI) kan in mortel en specie een allergische reactie veroorzaken in de vorm van cementeczeem. Tijdens de cementproductie is het niet mogelijk oplosbaar chroom (VI) uit cement te verwijderen. Dit chroom is afkomstig van de grondstoffen en brandstoffen die voor de productie van het cement worden gebruikt. Het is echter mogelijk de kleine hoeveelheid oplosbaar chroom (VI) om te zetten in onoplosbaar chroom (III). Dit kan worden gedaan door een kleine hoeveelheid reductiemiddel aan het cement toe te voegen. Sommige cementsoorten, zoals wit cement en sommige hoogovencementsoorten, behoeven niet te worden gereduceerd omdat zij van nature een laag chroom(VI) gehalte hebben. Dit heeft geen invloed op de alkaliteit van het cementmengsel zoals beschreven in de paragraaf over huidirritatie en ontslaat de gebruiker niet van het nemen van de nodige beschermende maatregelen.

Voorzichtig:

Leren schoenen en handschoenen bevatten vaak kleine hoeveelheden chroom als gevolg van het looiproces. Bij mensen die reeds een gevoeligheid voor chroom hebben ontwikkeld, kan zich bij het gebruik van leren handschoenen een ernstig eczeem herhalen als gevolg van de aanwezigheid van oplosbaar chromaat.
In de bouw worden verschillende materialen gebruikt die irritatie veroorzaken. Verwar deze irritatie niet met cementeczeem. 

Raadpleeg onze Preventiemaatregelen